Kort och lång vokal – dubbelteckning!

Efter vårt jobb med substantiv gav vi oss vidare för att jobba med stavning. Jag har tidigare inte rättat stavning alls med eleverna om det inte kommit från eleverna själva. När vi skriver vid datorerna är det en del barn som funderar kring de röda markeringarna som blir på skärmen och vill gärna rätta till dem, andra bekymrar sig inte…

Det som barn allra oftast stavar fel är dubbelteckning och e/ä tycker jag. Så vi har börjat jobba för att få bort alla stavfel som har med dubbelteckning att göra.

Jag började arbetet med att sätta upp sex bilder på tavlan och fråga eleverna hur bilderna hörde ihop och vad de trodde att jag ville att vi skulle lära oss i det nya arbetsområdet utifrån dessa bilder. Eleverna fick fundera tillsammans två och två. Många kloka tankar om hur bilderna hörde samman, men svårt att komma på vad det skulle handla om.

img_6204

Jag vek då ner orden under bilderna och då blev det tydligare för många par.

img_6205

Det skulle handla om det skulle vara en eller två! En eller två vadå? Bokstäver i slutet? Vad är det som bestämmer det då? Vokalen! Vilka vokaler har vi? Samtalen i paren blev väldigt bra och tillslut kunde många par helt på egen hand formulera reglerna för dubbelteckning! Om vokalen låter lång ska det bara vara en konsonant efter. Låter den kort ska det vara två. Tillsammans med en kompis kan man vrida och vända, fundera och formulera sig utan att fröken behöver hjälpa till. Och kunskapen som de själva värkt fram sitter många gånger hårdare än om jag ställt mig där framme och berättat för dem att idag ska jag lära er reglerna för dubbelteckning.

De fick sedan skriva upp alla vokaler i sin skrivbok och lista de sex orden i två små listor och rita bilder till. Idag skrev vi med pennan.

Vid nästa lektion fanns samma bilder på tavlan och paren fick återigen börja med att samtala med varandra. Vad var det nu vi hade lärt oss. Och så repeterade vi tillsammans.

Eleverna fick ut ett papper med bilder och ord, som jag hittade på lektion.se, kort och lång vokal. Deras första uppgift var att läsa igenom orden sakta och lugnt så det blev rätt.

img_6146

Sedan fick de leta efter alla ord med kort vokal och vid datorn skriva en lång lista. Listan skrev ut, illustrerades och klistrades in i svenska boken.

img_6167

Nästa lektion samma, men nu var det de orden med lång vokal.

img_6168

2 reaktioner på ”Kort och lång vokal – dubbelteckning!”

  1. Hej! Jag kommer inte ihåg vad materialet hette. Ett liknande finns i en av mina böcker att kopiera!

  2. Hej vilket roligt arbete!
    Är intrsserad av det materialet du funnit på lektion.se. Den sidan är en djungel. hittar inte just de bilder du använt dig av. Vet du mer exakt va de heter så jag kan ladda ner dem?

    Tack på hand!

    Hälsningar Miral

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *