Solen och stjärnorna!

Efter vårt jobb om månen reste vi vidare ut mot solen.

Arbetet med solen har i många avseenden varit väldigt likt arbetet om månen. Vi har jobbat med bilder på solen och försökt få med alla solens färger i en bilduppgift. För att försöka få det att se ut som gas som stormar omkring använde vi oss av garn. Vi har läst faktatexter där vi i grupper plockat ut fakta och fått berätta för klasskamraterna. Dessa nyckelord har vi sedan jobbat mycket med att sätta in i meningar både skriftligt och muntligt.  Vi har jobbat med lucktexter och slutligen skrivit en faktatext på datorn, även denna gång utifrån en mindmap.

img_6183 img_6193

När vi jobbat med solen har vi pratat om vårt solsystem och bekantat oss med namnen på de andra planeterna som finns där. Men vi har inte lagt tid på att gå in djupare på varje planet utan hållt oss till solen. Eftersom solen är en stjärna fortsatte vi sedan vårt arbete med att lära oss om stjärnbilder och hur man förr såg mönster på himlen som man gav namn. Vi har sedan ritat egna stjärnbilder.

img_6201 img_6203

Slutuppgiften på arbetsområdet fick bli tre flirtkulor. En stor som fick bli solen, en mindre som föreställde jorden och en liten som var månen. Eleverna har sedan fått i uppgift att med hjälp av flirtkulorna kunna visa och berätta hur de rör sig i förhållande till varandra. Många klarade detta alldeles utmärkt! En del kunde till och med i sin lilla berättelse få in hur lång tid varje varv tar, ett dygn för jorden kring sin egen axel, ett år runt solen och en månad för månen att snurra ett varv runt jorden.

img_6200

Den sista lektionen om månen, solen och stjärnorna kommer blir att knyta samman, repetera och checka av att vi fått svar på alla våra frågor vi hade från början. Sedan är vi väl förtjänta av ett jullov. Efter jul kommer vi fortsätta spinna på samma tråd som vi varit inne på ända sedan vi började denna termin. Vi började med rörelse och lek som ledde oss in på jordens dragningskraft som ledde oss ut i rymden. Där har vi lärt oss att det finns två viktiga ämnen som krävs för att det ska kunna finnas liv på en planet, vatten och luft. Vi ska efter jul fördjupa vara kunskaper kring ett så vanligt och för oss självklart ämne som VATTEN. Följ oss gärna även då!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *