Faktatext utifrån mindmap!

I ettan skrev vi alla våra faktatexterna utifrån en sexfältare. Med hjälp av sexfältaren fick vi struktur och en röd tråd i texten. I uppstarten av ett arbetsområde gjorde vi alltid en mindmap och skrev en text utifrån den. Vi skrev alltid två och två i våra skrivarpar.

Nu går vi i tvåan och det är dags att utveckla vårt skrivande. Så idag samlade vi våra nyckelord om månen, som vi jobbat intensivt med under detta arbetsområde, i en mindmap. Vi försökte gruppera dem så man tydligt såg vilka som hörde samman. Vi pratade om att varje nyckelord skulle bli till en faktamening. Vi tränade muntligt tillsammans och repeterade hur viktigt det är att inte börja alla meningar på samma sätt utan variera sina meningar. Vi pratade också om att man kan välja två nyckelord och väva samman dem i en längre mening. Detta är båda utmaningar som bara de elever som kommit lite längre i sitt skrivande kommer kunna genomföra.

Alla elever fick en egen dator idag och fick skriva själva. Vi hade ett långt arbetspass och ingen behövde känna sig stressad utan kunde skriva så mycket de bara förmådde. När texten var klar fick de hälla upp de färger vi pratat om att månen har. De fick sedan blanda och försöka efterlikna de bilder av månen vi tittat på.

Nyckelorden är väl inpräntade efter att jobbat medvetet med dem från alla möjliga håll och det fanns ingen elev i klassrummet som inte kunde sätta in dem i rätt sammanhang.

img_5873 img_5874 img_5875

Att skriva en faktatext utifrån en mindmap sätter större krav på eleven att kunna strukturera upp sina meningar så att de som skrivs efter varandra hör ihop. Man kan inte skriva om att månen rör sig ett varv runt jorden, för att sedan berätta att den är stening och sedan återkomma till att det kallas en månad. Den röda tråden kommer inte av sig själv som det gör när man skriver utifrån en sexfältare. Detta är svårt för en del och lätt för andra. Jag ser fördelar med att eleverna får lära sig att skriva med olika stödmodeller för att hitta det sätt som passar dem bäst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *