Nyckelord, faktameningar och luckor!

Idag fortsatta vi att fördjupa oss i vår faktatext. Till en början fick eleverna två och två prata om vad vi gjorde förra lektionen. Sedan repeterade vi tillsammans. Vi hade tittat på en bild, varit experter och sett film.

Två och två fick de sedan prata om vad klasskamraterna hade lärt dem om månen när vi var experter. Under tiden satt jag upp de nyckelord vi samlade på tavlan igår när vi sammanfattade våra expertframträdande.

image

När paren pratat färdigt läste vi alla lapparna och stannade sedan vid en lapp i taget och gjorde om nyckelordet till en faktamening om månen. Det blev en hel faktaberättelse tyckte någon. Och så mycket vi lärt oss redan. Efter all muntlig träning med nyckelorden som fokus plockade vi fram vår faktatext i sin helhet för första gången. Först tittade vi på bilderna och funderade på vad vi trodde att texten skulle handla om. Än hade jag inte avslöjat för eleverna att det var vår sönderklippta text vi hade framför oss. Efter ha varit spågummor ett slag läste vi sedan texten. Alla som ville fick läsa några meningar högt för klassen. Vi stannade med jämna mellanrum och koppla tillbaka till våra nyckelord på tavlan. Det var roligt att upptäcka att man kände igen texten och att den nästan var exakt likadan som den faktaberättelse vi själva gjorde i början av lektionen som repetition av föregående lektions jobb med nyckelorden.

Efter detta läste eleverna texten två och två.

Jag tog sedan fram en text med hjälp av dokumentkameran där jag plockat bort nyckelorden och lämnat luckor. Tillsammans läste vi texten och plockade in våra nyckelord.

image

Roligt att se att alla var aktiva och säkra på i vilket sammanhang nyckelorden hörde hemma. Det kändes verkligen värt att ha närmat sig texten på många olika sätt när så många visade förståelse för den.

Nästa lektion kommer eleverna få repetera nyckelorden återigen genom att muntligt få sätta in dem i faktameningar. Eleverna kommer sedan få ut lucktexten och ska i sina skrivarpar försöka skriva in rätt nyckelord på rätt plats. Det gäller att läsa, förstå och dra slutsatser om var nyckelorden passar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *