Mot månen!

Idag tog vi första steget in i vårt arbete om månen, solen och stjärnorna! Eleverna har tyckt att detta med tyngdkraft har varit spännande när vi läst om kraft och rörelse i lek. Särskilt spännande har det varit att fundera över hur det fungerar ute i rymden där tyngdkraften inte finns. Så idag tog vi sikte på månen och påbörjade vårt arbete kring den.

Vi började med att göra en mindmap över vad vi redan kan om månen.

image

I vårt samtal kom det upp många frågor som vi undrade över och som vi inte kunde, men ville lära oss. De skrev vi upp på ett annat papper.

image

Slutligen repeterade vi vad vi kunde och läste igenom frågorna. Detta är ett sätt för att låta elevernas funderingar och intressen styra delar av innehållet i arbetsområdet. Elevinflytande. Nästa steg är att eleverna får komma med förslag på HUR vi ska lära oss detta.

image

Vi skrev upp även detta och det blir nu min uppgift att knyta ihop detta till ett arbetsområde kring månen där elevernas frågor blir besvarade och jag plockar in elevernas önskemål kring hur vi ska jobba. Just nu ser PP:n ut såhär, men den kommer förändras vartefter vi tar oss närmare solen och stjärnorna.

Slutligen fick eleverna använda sig av tankekartan och skriva meningar om månen. Detta blev en text om saker som vi redan kan om månen. Spännande och se i slutet av arbetsområdet om elevtexterna innehåller mer fakta kring månen än vad den gjorde nu!

 image image image

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *