Återgivande genre!

Förra veckan introducerade jag en ny sorts text  i klassen, den återgivande genren. Vi började med att prata om de olika sorters texter vi skriver i klassen, narrativa genren (sagor), den beskrivande genren (faktatexter) och den argumenterade genren.

image

Den text vi skulle testa på idag var en ny sorts text där man berättar om saker man varit med om. För att kunna skriva en sådan text behöver man börja med att berätta för läsaren vad, var, när och med vem man gjorde detta. Sedan ska man så noga som möjligt och mer ingående försöka berätta vad man gjorde. Det är viktigt att det man berättar kommer i rätt ordning så det blir lätt för läsaren att förstå. För att få allt i rätt ordning använder man olika tidsord såsom först, sist, sedan, efter det, osv. Man avslutar texten med att berätta vad man tyckte om händelsen.

image

Ämnet för våra texter blev idag vår lektion med bluebotarna.  I vår text skulle vi berätta om uppdraget vi fick och hur vi gjorde för att lösa det. Precis som med bluebotarnas kommandon är det viktigt att man berättar allt i rätt ordning så att den som läser hänger med.

Vi började med att göra en text tillsammans med hjälp av vår genreplansch och våra anteckningar på tavlan.

image

Eleverna fick sedan en dator och vi delade upp skrivandet i tre delar. Först skulle vi göra inledningen som berättade VAD det var vi hade gjort, NÄR vi hade gjort det, VAR vi hade varit och gjort det och med VEM vi hade gjort det.

Nästa steg blev att skriva om själva genomförandet av koder till bluebotarna. Vi repeterade och skrev upp tidsorden på tavlan.

image

Avslutningsvis fick eleverna skriva vad de tyckte om att lösa uppdrag med bluebotarna. Texten skrevs ut och illustrerades.

image

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *