Programmering!

För en tid sedan jobbade vi med programmering i klassen i samband med vårt arbetsområde Leksaksfabriken. Vi började med att programmera Bluebotarna som Kim hade med sig och följde sedan upp detta med en lektion om att skriva kod. Fram till nu har bluebotarna bott i vårt lilla ”grupprum” och varit något vi tagit till då tid funnits över. Idag var det dags att föra in dem i undervisning igen.

Lektionen började med att vi kollade in Bluebotarna och mindes vilka olika kommandon man kunde ge dem.

image

Vi mindes också lektionen med Kim då vi skrev koder. Jag förklarade att detta skulle bli en lektion som kombinerade dessa två grejer och att det vi skulle träna på var att samarbeta två och två med ett uppdrag med Bluebotarna. Tillsammans skulle man komma överens om hur man skulle lösa uppdraget med så några kommandon som möjligt. För att kunna lösa detta måste man kunna förklara hur man menar, argumentera för sitt sätt att lösa problemet, analysera vilket som blir bäst och komma överens.

image

Begrepp som jag hoppades skulle användas flitigt i samtalet var de geometriska figurernas namn då jag valt den som matta till bluebotarna, lägesord, tidsord, höger och vänster osv. Tillsammans skulle detta dokumenteras med hjälp av koder och dessa måste hamna i rätt ordningsföljd för att få Blueboten att förstå vad den ska göra.

Motivationen var på topp och eleverna löste två uppdrag per grupp. Ett uppdrag kunde se ut såhär:

image

Vi började med att lösa ett uppdrag tillsammans så alla visste hur de förväntades dokumentera sina koder.

image

Samtalen och diskussionerna var härliga att lyssna till och en del par fick träna mer på samarbete och argumentation än andra! Ljuv musik i frökens öron när ett par löst sitt uppdrag och programmerat sin bluebotarna från start till mål, men inser medan de sitter och iakttar bluebotarna att det nog finns ett annat sätt med mindre kommandon för att få den i mål. Tillbaka till bänken, skriva nya koder och återkomma till mattan för att testa!

image image

image

Nästa lektion binder vi ihop denna lektion med skrivandet! En ny typ av text introduceras!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *