Vårblommor!

Idag när vi kom in i klassrummet satt det bilder på vårblommor på tavlan.

image

Tillsammans klurade vi ut vad de heter och i vilken ordning vi brukar se dem blomma på våren.

image

Jag valde sedan att titta närmare på blåsippan och vitsippan tillsammans med eleverna. Jag ger eleverna i uppdrag att tillsammans med sin bordskamrat titta efter likheter och olikheter. Det här tar jag med mig från vårt tidigare arbete med fast eller flytande. Det är en bra samtalsövning där ord och begrepp tränas i ett meningsfullt sammanhang. Och eleverna tycker det är kul! När eleverna pratar i sina par kan jag ta ett steg tillbaka och spetsa öronen. Man lär sig mycket om vad eleverna kan genom att lyssna på vilka ord och begrepp de använder för att beskriva saker. När eleverna fått en liten stund att fundera tillsammans går vi laget runt och alla paren får säga någon likhet eller olikhet  de kommit på. Fröken blir extra glad när några par börjar sina meningar med: vi pratade om att… Att de refererar till sitt samtal när de säger något gör båda i paret delaktiga även om bara en elev pratar för dem båda!

image

Vi gick vidare till att titta på blommans delar. Jag har fokus på att alla elever ska kunna begreppen: blomma, stjälk, blad och rot. Vill man anta en extra utmaning ska man också kunna berätta vilken roll varje växtdel spelar för blomman.

image

Vi börjar med att förutspå vad vi tror och tar sedan fram vår biologibok och läser och ser om vi hade rätt.

Tillsammans gör vi sedan en liten begrepps och förklaringsmodell. Denna ska man kunna använda sig av för att träna in begreppen och ev  även anta utmaningen att kunna vad delarna är till för!

image

image

image

image

image

 

En reaktion på ”Vårblommor!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *