Sammanfattning och metareflektion!

Vi har nu jobbat färdigt med vår tema om fast eller flytande, blandningar och lösningar.

I temat har vi jobbat för att komma närmare målen att:

  • kunna delta i undersökningar tillsammans med andra
  • med hjälp kunna dokumentera det du sett i en undersökning
  • kunna delta i samtal där vi jämför olika ämnen, blandningar och lösningar och diskuterar varför resultatet av en undersökning blev som det blev
  • kunna återberätta vad du gjort i en undersökning och förklara så att andra förstår
  • känna till och kunna använda sig av begreppen fast, flytande, egenskaper, blandningar, lösningar, vätskor

Den sista lektionen i temat gjorde vi tillsammans en sammanfattning.

Vi började med att fundera över vad vi hade lärt oss. Eleverna fick prata i par först och sedan pratade vi alla tillsammans.

image image

Vi fortsatte sedan med att diskutera HUR vi hade lärt oss alla dessa saker, först i par, sedan tillsammans.

image

Vi jämförde det vi skrivit på tavlan mot målen som vi pratat om varje lektion.  Vi hade absolut tränat massor på att kunna göra en undersökning tillsammans med andra. Vi hade samtalat en himla massa både i grupp och tillsammans där vi jämförde olika ämnen, blandningar och lösningar och diskuterade varför resultatet av en undersökning blev som det blev. Vi hade dokumenterat våra undersökningar på olika sätt och träna på att återberätta och använda oss av begreppen fast, flytande, egenskaper, blandningar, lösningar och vätskor. Alla fick sedan fundera över om man kände sig säker eller osäker på detta. Nästan alla var överens om att de kände sig helt säkra eller säkra på det mesta i alla fall. Nästa fråga blev då VARFÖR har vi lärt oss så mycket och känner oss så säkra på det vi lärt oss.

Detta var svårt, men några tänkte att det kanske berodde på att det varit så roligt hela tiden och då kanske man lärde sig bättre. Några tänkte att det kanske berodde på att vi först gjort egna undersökningar och sedan sett Tiggy testar som gör nästan detsamma och då får man se och lyssna på det en gång till  och då lär man sig bättre.

Själv känner jag mig nöjd med detta arbetsområde. Jag har lagt fokus på förmågorna och skapat mycket talutrymme för eleverna. Jag har själv kunna ta ett steg tillbaka och iaktta eleverna i sitt arbete och känner mig  säker på vad var och en av eleverna kan och behöver träna vidare på.

Vårt samtal i slutet är ett första trevande försök att nå den metakognitiva förmågan. Svårt! Men börjar vi redan i ettan kanske vi kan komma närmare den så småningom!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *