Fast eller flytande, blandningar och lösningar!

Idag introducerade jag en ny PP i no – ”Fast eller flytande, blandningar och lösningar”.  Med hjälp av NTA-lådan ”fast eller flytande” ska vi lära oss att sortera material efter olika egenskaper och även lära oss skillnaden på blandningar och lösningar och hur man kan separera dem.

När jag introducerade PP:n använde jag dessa bilder:

image

”När vi jobbar med det här området kommer vi ofta jobba tillsammans eller i grupp. Ibland jobbar vi tillsammans med eleverna i tvåan, ibland är det bara vi. Vi kommer göra många olika undersökningar för att lära oss. Vi kommer skriva ner, dokumentera, det vi gör och vad som händer när vi gör våra undersökningar. Vi kommer prata mycket tillsammans om vad vi tror kommer hända, förklara för varandra och lyssna på varandra. För att lära oss kommer vi även se på en del filmer.

När vi jobbat klart med det här arbetsområdet vill jag att du kan delta i undersökningar i grupp, med hjälp kunna dokumentera dina undersökningar och delta i samtal kring undersökningarna. Vi kommer träna mycket på detta för att lära oss. Du ska också kunna förklara en undersökning så att andra förstår vad du gjort och också lärt dig några nya ord.”

Eleverna fick ett molnpapper att sätta in i pärmen där vi ska dokumentera vår väg mot målen.

image

För att eleverna skulle få lite förförståelse gjorde vi en gemensam undersökning av en kula och en sked.

image

Eleverna fick undersöka föremålen två och två och samtala om vilka likheter och skillnader de kunde hitta. Sedan pratade vi om det i helklass och tillsammans gjorde vi en lista på vad  paren kommit fram till.

image

Många kloka ord fördes upp på pappret och när elevernas egna ord inte räckte till fick jag stötta in och ge dem det rätta ordet. Jag avslutade med att förklara att alla de orden vi skrivit upp var exempel på egenskaper hos kulan och skeden. Ordet egenskaper kommer vi komma tillbaka till ofta, det är ett begrepp jag vill att eleverna ska lära sig. Vi pratade om att vår lista var en slags dokumentation, ett sätt att skriva ner det vi pratat om.

Avslutningsvis pratade vi om att ett sätt att lära sig kan vara att själv få undersöka något. Vi pratade om hur de tyckte att det kändes? Trodde de att det var ett bra sätt att lära sig på? En första start att träna den metakognitiva förmågan.

Jag ser fram emot detta arbetsområde då jag kommer fokusera mycket på förmågorna, vilket är nytt för mig och känns väldigt spännande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *