Bedömningstillfälle – vintern!

I måndags hade vi ett bedömningstillfälle i no. Vi har jobbat med vintern på våra no-lektioner under en tid och nu var det dags att se vad eleverna har lärt sig.

Eleverna vet sedan tidigare att de då ska få sitta enskilt tillsammans med mig och berätta till bilder.

Eleverna fick en vinterbild framför sig och jag bad dem berätta för mig om hur det är ute i naturen på vintern. Jag lyssnade på eleverna och ställde följdfrågor om så behövdes. Det jag ville ha svar på var: Vilket väder är det ute på vintern? Hur gör djuren för att överleva vintern? Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Varför flyttar en del fåglar till varmare länder? Hur gör träden för att överleva vintern? Några träd fäller inte sina blad på vintern, vilka?

Jag hade sedan en bild på fyra vanliga svenska fåglar. Domherre, talgoxe, blåmes och gråsparv. Jag ville att eleverna skulle namnge så  många som möjligt.

Efter samtalet kan vi fylla i våra moln att vi kommit närmare målen:

  • i samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen…
  • …namnger några djur och växter…

Vi har också haft utelektioner där vi studerat barrträden som är gröna trots att det är vinter och tar oss då närmare målet:

  • Eleven gör enkla obsersvationer av årstider

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *