Introduktion av ny PP!

Efter mycket grubblerier hur jag vill jobba med att synliggöra målen i undervisningen när jag nu plockat ner min PP-vägg, fick jag idag chansen att omsätta mina tankar i verkligheten då det var dags att introducera en ny PP i svenska -sagor!

image

Efter morgonsamlingen inledde jag arbetsområdet. När jag berättat för eleverna vad arbetsområdet skulle handla om berättade jag med hjälp av samma bilder som jag haft uppsatta på PP-väggen tidigare HUR vi skulle jobba med arbetsområdet. ”Vi kommer ofta jobba alla tillsammans och då läser vi sagor som vi diskuterar budskap och struktur. Vi kommer även se avsnitt av sagomattan där man följer en barngrupp som tillsammans skapar en saga. Ibland kommer vi jobba två och två och då kommer vi jobba vid datorn och återberätta sagor vi läst eller skapa egna. Sagorna ska sedan illustreras. Bilderna ska göra sagan tydligare och visa det man skrivit. Slutligen ska vi försöka göra film av våra sagor med hjälp av iPaden.”

Avslutningsvis visar jag våra moln som även de är ett vant moment för eleverna. På molnpappren fyller man i hur långt man nått i sitt arbete att nå målen. När arbetet är avslutat har vi jobbat för att nå tre olika mål. Dessa mål kan man nå i tre olika steg.

Under hela samtalet är eleverna väldigt nyfikna och aktiva med frågor och funderingar.

Jag går sedan över till att prata om vad dagens lektionen ska handla om. Även detta med bilder. Detta är nytt och ett sätt för mig att göra målet med varje lektion tydligt för eleverna. Tillsammans med bilderna pratar jag om vad vi ska göra under lektionen, vilket mål det är vi jobbar för att komma närmare och samtidigt blir det ett arbetsschema att följa för de elever som behöver struktur på lektionen.

image

”Nu har ni lyssnat på mig länge och ni ska lyssna en liten stund till innan det är dags att göra nått annat. Vi ska då läsa en bok tillsammans. När vi läst boken kommer vi prata om budskapet i boken och om bokens olika delar, inledning, problem, lösning och slut. Detta är mål som finns med i vårt arbete med sagor. Idag jobbar vi för att komma närmare dessa målen. Vi kommer jobba alla tillsammans hela lektionen. Jag kommer skriva det vi pratar om på tavlan och sedan spara det till nästa tillfälle. Slutligen kommer vi se ett avsnitt av sagomattan där kommer några elever få vara med och skriva en saga. Det blir lite inspiration inför att vi själva ska skriva egna sagor så småningom. Det är också ett mål.”

Skillnaden mot förut är att all text är borta för eleverna, vi fokuserar bara på bilder och mitt berättande. Jag kommer heller inte ha något av detta uppsatt i klassrummet utan plockar fram mina bilder varje lektion och sätter upp ett ”arbetsschema” för lektionen som jag noga går igenom och knyter till målen i PP:n och arbetssättet. På detta sätt hoppas jag göra PP:n levande för eleverna och samtidigt blir det ett arbetsredskap för mig, varje lektion, hela tiden.

Den första sagan i vårt arbetsområde fick bli:

image

En enkel och barnslig bok kan tyckas. Men den är väldigt tydlig och lätt att använda när man sedan fyller i sin fyra ruta.

Vi läste den sakta och noga och stannade flera gånger och var spågummor. Spännande tyckte alla och ingen gav uttryck för att det var en barnslig bok. Fniss uppstod då Max trillar ner från bordet och vi pratade om det är ok att skratta åt någon som slår sig. Vem vill man ska trösta när man är ledsen? Hjälper ett plåster när man slår sig?

image

Slutligen blev det ett samtal om inledning, problem, lösning och slut. Vi tittade på vår genreplansch och det var någon som ville veta skillnaden mellan fyrarutan och sexfältaren. Vi pratade om de två olika genren och hade ett bra samtal om skillnader och likheter dem emellan.

image

Tillslut blev det dags för Sagomattan och det om något fängslade dem denna morgon. Termometern visade -16 denna morgon och många stannade kvar inne i klassrummet istället för att ta rast. Flera sagor tog form medan andra spelade bandy ute i kylan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *