En vecka tillsammans med en bokstav!

Trots att vi jobbar med ASL  i vår klass hänger vi kvar vid att ha en bokstav som huvudperson under en vecka. Bokstaven är temat för veckan. Jag tänkte ge er en liten inblick i hur en veckas bokstavsjobb kan se ut.

Vi börjar veckan med samling på mattan och när alla morgonrutiner är avklarade presenteras veckans bokstav. Eleverna får då ett antal ledtrådar i form av bilder för att kunna lista ut bokstaven.

image

Vi pratar om vad bokstaven heter och hur den låter. Vi låter tillsammans och pratar om hur man formar munnen och hur ljudet känns i munnen. Vi tar sedan fram bokstäverna och kollar in formen. Barnen känner igen den stora bokstaven från förskoleklassen och jag försöker fokusera på att se likheter och skillnader med den lilla bokstaven.

Vi vänder sedan uppmärksamheten mot alfabetet på väggen. Var finns bokstaven i alfabetet? Jag vill att de ska uttrycka bokstavens läge/plats i alfabetet på sex olika sätt. Bokstaven B är tex på andra plats, den är före c, men efter a. Den är emellan a och b, över talet 6, men under bilen.

IMG_1822[1]

Vi gör sedan några ljudanalysövningar tillsammans på tavlan. Vi undersöker några småord tillsammans och kikar om den aktuella bokstaven finns med i ordet. Här gäller det bara att kunna känna igen bokstavens form. Vi tittar sedan på lite bilder och funderar över om bokstavens ljud finns med i orden. Låter det först sist eller inuti ordet? Tillslut lyssnar vi efter ljuden i ordet och försöker skriva det. Allt detta gör vi tillsammans på tavlan. Sedan sjunger vi Majas alfabetssång och ser Livet i bokstavslandet. Avslutningsvis kollar vi in bokstavsidorna i vår läsebok och tränar på att ljuda med de bokstäver vi lärt oss.

Vid nästa tillfälle får eleverna forma bokstaven med lera.

image

De får sedan jobba enskilt med att känna igen bokstavsformen och träna ljudanalys. Liknande arbete vi tidigare gjort tillsammans.

image image

Avslutningsvis klipper de ut den stora och den lilla bokstaven ur reklamblad och klistrar in i sin bokstavsbok.

image image

Vid tredje tillfälllet tar vi fram datorerna. Vi börjar med att repetera bokstavens form och ljud. Tillsammans kommer vi på så många ord som möjligt som börjar på den aktuella bokstaven. Den här gången är det dags för ordlistor. Eleverna jobbar i par. En utav dem skriver på datorn, den som inte skriver, bestämmer vilket ord som ska skrivas. Båda hjälps åt att ljuda och lista ut vilken bokstav ljudet hör samman med. På detta sätt blir båda aktiva hela tiden. Vi jobbar med datorer och programmet Word. Vi använder oss av CD-ord som talsyntes för att eleverna ska få bokstavsljuden repeterade och orden sammanlästa. Vi använder oss av teckensnittet Skolplus text. Där ser bokstäverna ut så som vi skriver dem för hand. När eleverna känner sig färdig skriver vi ut listorna och eleverna får illustrera sina ord. Nu måste man läsa och minnas vad man skrivit. Allt klipps och klistras in i bokstavsboken. Att illustrera sina ord visar på att man förstår vad ordet betyder för något. Det ger även finmotorisk träning precis som klippandet och klistrandet. Bra träning inför att vi så småningom ska börja träna oss på bokstavsformerna med penna.

image

Vid fjärde tillfället skriver vi meningar med utgångspunkt i veckans bokstav. När det var bokstaven ä skrev vi meningar om sådant som vi tycker är äckligt och när det var r skrev vi om saker som är roligt. Fyra meningar ska man planera, skriva och illustrera. Återigen ska det klippas och klistras.

image

På torsdagar har vi ett femte tillfälle där bokstaven står huvudperson. Men nu är det mer kreativa övningar. Pyssel och motorik är temat. På bokstaven s gjorde vi sugrörsmålningar, byggde skyskrapor och pysslades spindlar.

image image image

Ibland lägger vi in ett pass vid datorn på fredagar också. Det beror lite på vilken bokstav det är. Vid det här passet skriver vi på datorn en och en. Nu handlar texten om mig själv på något sätt, men med bokstaven som fokus. Min favioritfärg, min mamma osv. Än en gång ska texten illustreras, klippas och klistras in, nu i boken om mig själv.

image

På fredagen samlas vi återigen på mattan, nu i en liten mindre grupp. Texter vi skrivit i veckan ska nu ”läsas” upp.  Med hjälp av bilderna kan även de som inte knäckt koden än ”läsa” upp sin text och visa sina bilder. Känslan av att själv fått vara författare, illustratör och nu även uppläsare ger gott självförtroende att fortsätta sitt jobb mot att lära sig läsa. Våra texter hamnar sedan i vårt bibliotek. Där kan sedan kompisar som fått en liten stund över en lektion gå och hämta och läsa kompisarnas texter.

Så kan en vecka med en bokstav se ut hos oss.

Vill du få fler tips och idéer om praktiska jobba med bokstaven eller skrivuppgifter kan du bläddra dig bakåt i mina svenska inlägg så finns det fler sådana beskrivna där.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *