ASL möter matematiken!

När jag var på Passet syd förra veckan lyssnade jag på Ulrika Ryan. Hennes föreläsning satt igång många nya tankar vad det gäller min matteundervisning. Jag har under de senaste åren satsat mycket på att förändra och utveckla min svenskaundervisning, men matten har många gånger fått stå tillbaka. När jag lyssnade på Ulrika blev detta än mer märkbart.

Hon pratade bla om att matteundervisningen ibland ska vara undersökande och inte bara uppgiftsbaserad. Jag kan känna många gånger att jag är just där, i uppgiftsundervisningen… hela tiden…

Idag använde jag ett exempel från Ulrikas föreläsning och gjorde till min, så den passar min grupp. Vi har jobbat med siffrorna 1-5 och räknat både addition och subtraktion inom området. Vi har delat upp talen, plockat med klossar och gjort olika lekar. Innan vi går vidare och börjar jobba med talen 6-10 ville jag göra en liten sammanfattning av detta på ett lite annorlunda sätt som eleverna inte gjort innan.

Eleverna fick i uppgift av mig att med sina fem klossar undersöka på hur många olika sätt man kan dela upp talen 1-5. Eleverna fick jobba två och två. För att dokumentera sina upptäckter fick de använda sig av datorn. Där skulle det skrivas på mattespråket, så många uppdelningar som möjligt för varje tal.

Samtalen vid datorerna är underbara att höra. Mattetermer vi pratat om används flitigt och eleverna hjälper varandra att hitta orden och uttrycka sig rätt. Tillsammans kommer de överens om hur de ska dela upp klossarna och hur detta översätts till mattespråket. Vid någon dator börjar någon se ett mönster, fem klossar – sex kombinationer, 4 klossar – fem kombinationer… Någon hör hur någon annan diskuterar, börjar räkna kombinationer på sin skärm, förklarar och diskuterar med kompisen, kan detta stämma? Musik i öronen för fröken!!!

Utskrifterna använde vi sedan till att göra fem-hus. Varje tals uppdelningar fick bli ett fönster i vårt hus. Dessa pryder nu vår korridor.

image

image

Med den här lektionen ville jag få igång ett undersökande samtal där eleverna får sätta matematiska ord på sina tankar och sina upptäckter. När eleverna jobbar två och två måste de förklara, argumentera och fråga. Klossarna finns som stöd för tankarna, samtalet blir en bro över till skriftspråket, i det här fallet mattespråket med siffror och symboler. Detta är ett första steg att börja tänka kring hur jag utformar min matteundervisning, men jag måste erkänna att jag tycker det känns mycket svårare att förändra min matteundervisning i riktning mot mina visioner, till skillnad mot svenskan…

Någon som har bra tips på hur man kan komma igång?

En reaktion på ”ASL möter matematiken!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.