Bedömning ”Fjärilars liv”

Vi håller nu på att avsluta vårt arbete med Fjärilars liv och det som är kvar är bedömningsuppgifter. Eleverna gjorde förra veckan en snurra med bilder som representerar fjärilens utveckling. Med den som stöd har eleverna fått visa och berätta om fjärilens livscykel. Eleverna använder sig då av ämnesspecifika ord såsom ägg, larv, puppa och fjäril. De får ihop sin berättelse i kronologisk ordning och en del lägger även till annat fakta som de kommer ihåg från våra studier av fjärilarna.

image

Vi har gjort en annan samtalsövning också där jag ville se hur väl de ämnesspecifika begreppen sitter. Eleverna fick en sexfältare där tre bilder var utplacerade. Deras första uppgift var att enskilt fundera över om de visste vad bilden föreställde. Två och två skulle de sedan prata med varandra och komma överens om vad bilden föreställde och sedan hur man skulle kunna förklara detta för någon annan utan att säga själva ordet. Om man exempelvis hade en puppa framför sig skulle man kunna förklara detta för en kompis utan att säga ordet puppa. Man måste då använda sig av sina kunskaper man skaffat sig under området. Stadiet efter larv, innan det blir en fjäril, när den hänger i taket, när den har spunnit in sig i silkestråd exempelvis. Tillslut hamnade man rygg mot rygg med en annan kompis, som hade andra bilder på sitt papper. Uppgiften blev nu att kunna förklara för kompisen så han kunde rita rätt bilder på sitt papper. När man var klar skulle det finnas sex olika bilder i sexfältaren. Svårt för en del, lättare för andra, men helt klart nått vi måste träna mer på, att samtala och få använda vår nyvunna kunskap.

I början av arbetsområdet ritade vi näringskedjor. Vi har nu plockat fram dem igen och eleverna har en och en fått berätta för mig vad de målat och hur de hänger ihop. Härlig känsla när eleverna självmant använder sig av begrepp såsom näringskedja och föda!

image

Under hela bedömningstillfället som varit uppdelat på tre små tillfällen, några då hela klassen jobbat med bedömningen och några tillfällen då eleverna jobbat självständigt och jag har kunnat smyga runt och prata med var och en, har jag fört små anteckningar om vad eleverna kan. Slutligen samlas vi framför dokumentkameran och våra PP-moln. Jag visar på dokumentkameran och vi pratar återigen om målen vi jobbat med. Har man visat för mig att man klarat ett mål inom detta arbetsområdet får man fylla i sitt mål med en färgpenna, kanske har man kommit halvvägs, då målas halva, eller så får molnet finnas kvar och vi kommer överens om att vi måste träna mer på detta. Jag pratar enskilt med varje barn om just deras moln och eleverna ritar.

image

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *