PP – årstidsväxlingar i naturen!

En annan PP som pryder min PP-vägg är vår no-planering. Även denna är en planering som sträcker sig över lång tid. Alla no-lärarna som jobbade på lågstadiet för några år sedan skrev den tillsammans och sedan dess har den återkommit var tredje år och vi har jobbat med den hela lågstadiet tillsammans. I år vet vi inte än om så blir fallet, men vi hoppas på det.

Längst upp på PP:n hittar man som vanligt inledningen. Sedan en hel massa moln med mål som ska uppnås. Dessa går att läsa mer om i min PP.

image

Sedan finns det bilder som symboliserar vilket sätt vi ska arbeta för att nå målen. Ibland jobbar vi tillsammans hela gruppen, ibland jobbar vi två och två. Ibland lyssnar vi på fröken som berättar något, ibland läser vi en text. Ibland ser vi på film och ibland går vi ut i naturen. Ibland ser vi på film och ibland skriver vi på datorn. För att visa vad man kan kommer jag skapa bedömningssamtal där eleverna med hjälp av bilder eller kort får berätta vad de kan eller minns.

Vi har nu jobbat med sommaren och pratat om hur det är i naturen på sommaren. Vi har varit ute och tittat på sommarblommor och försökt lära oss namnet på fem av dem som vi hittade på vår skolgård. Vi har pratat om blommans olika delar och lärt oss om allemansrätten.

Jag kommer nu försöka sitta ner en stund med varje elev och visa en bild på naturen på sommaren. Elevens ska med hjälp av bilden få berätta hur det är i naturen på sommaren. Det finns då vissa saker som vi pratat om mycket som jag vill att eleven ska nämna för att jag ska anse att man förstår hur naturen är på sommaren och hur djuren och växterna anpassar sig till det. Jag kommer visa bilder på de fem blommor som vi försökt lära oss och se hur många blommor varje elev minns. Jag kommer också visa lite olika bilder som visar olika delar av allemansrätten. Jag vill att eleven ska kunna svara på om man får göra så ute i naturen eller inte. När vi sedan går till skogen kommer jag också bedöma om eleverna lever upp till det vi lärt oss om naturen: inte störa och inte förstöra.

Efter bedömningstillfället kommer jag och eleven fylla i målboken. Finns det några mål som man uppnår eller finns det några mål som man når vissa delar av?

En reaktion på ”PP – årstidsväxlingar i naturen!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *