Visuellt stöd 2!

En del elever har svårt att ta in information enbart genom den auditiva kanalen  och behöver få stöd genom den visuella, med hjälp av bilder. Jag har utfomat detta bildstöd för en elev i min klass.

image

image

Längst ut i kanten finns bilden på det ämne vi jobbar med just nu. Samma bild som finns framme på tavlan och visar var på dagen vi befinner oss.

image

Efter den bilden kommer elevens egna arbetsschema för detta arbetspasset. Med hjälp av små bilder visar det vad eleven ska göra. Det kan vara framsidan på den boken eleven ska jobba i med sidorna skrivna med oh-penna under så det går att sudda.  Det kan vara symbolen för att jobba på dator eller göra en målabild. Alla bilder som placeras på arbetsschemat är väl förankrade hos eleven och eleven vet precis vad den betyder, vad man ska göra och var arbetsmaterialet finns.

I takt med att arbetsuppgifterna blir klara plockar eleven bort bilderna och fortsätter med nästa. Eleven blir mer och mer självgående och klarar av att hålla reda på fler instruktioner.

För oss passar det just nu att ha tre olika moment per arbetsschema. Det är överskådligt och känns lagom mycket för eleven. I slutet av arbetsschemat finns det ofta en morot att jobba mot!

Hur jobbar du med bildstöd och arbetsschema? Jag tar gärna mot tips och idéer!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *