Sagorna fortsätter!

Vi har hittills fokuserat på att läsa korta sagor tillsammans. Efter läsningen har vi pratat om huvudperson, vart sagan utspelar sig, vad problemet är i sagan, hur man löser problemet och till slut hur sagan slutar. Detta för att lära oss den narrativa genrens struktur och uppbyggnad.

Vårt samtal har punktats ner med hjälp av stödord i vår fyraruta. Efter detta gemensamma arbetet har skrivarparen fått i uppgift att återberätta sagan med hjälp av fyrarutan, med egna meningar och egna bilder.

Idag tog vårt arbete med sagorna en ny vändning. Idag hade vi inte en läst saga som utgångspunkt, utan elevernas egna fantasi. Med en fyrarruta i händerna fick skrivarparen börja skriva ner sina stödord till en egen saga om Max. Vid datorerna förvandlades stödorden till meningar och tillsammans med bilder blir det till sagor!

image image

 

image image

Som vanligt hade jag modellerat för eleverna först hur det hela kunde gå till. Min saga fick heta ”Max lego”.

image

image

Jag tycker eleverna är helt fantastiska som lyckas så bra med sina texter såhär tidigt i ettan. Att skriva sig till läsning och att jobba med genrepedagogiken och lite av cirkelmodellen har stora vinster! Sagorna som blev så bra ska så småningom läsas upp för de yngre barnen som finns på skolan.

Vi jobbar med två olika genre i klassen vid olika tillfällen i olika arbetsområden, men ändå parallellt. Narrativa genren och beskrivande rapport (faktatexter). Förvirrande för eleverna? Jag upplever det inte så, utan ser det som ett utmärkt tillfälle att många gånger repetera: vilken genre jobbar vi med nu? Hur är den här typen av text uppbyggd?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *