Sagor!

Vi har börjat jobba med sagor på svenskan. Vi har lärt oss den narrativa genrens olika delar, inledning, problem, lösning och slut.

image

Vi läser mycket enkla sagor och letar efter de olika delarna! Vi har läst Max lampa och Max potta. Efter böckerna har vi letat efter huvudperson/huvudpersoner och plats där berättelsen utspelar sig och skrivit ner stödord i vår fyra-ruta under rubriken inledning.

image

Vi har letat och funderat över vad för problem som uppstår i berättelsen och fört in dem i vår fyra-ruta. Sedan letar vi efter lösningar på problemen och slutligen skriver vi in hur sagan slutar! Vi skriver bara stödord. När vi pratat igenom sagan och fyllt i vår fyraruta är det dags för eleverna att jobba självständigt. De ritar bilder till varje ruta och omvandlar stödorden till meningar. Efter att vi läst Max lampa gjorde vi allt jobb med pennan.

Såhär blev några sagor:

image

image

Några valde att klippa sönder sina sagor och häfta ihop dem till en bok:

image

 Max potta är ännu i illustrationsfasen och meningarna kommer skrivas på datorn i skrivarparen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *