Upplägg!

Jag har fått många frågor hur en vecka ser ut med läs- och skrivinlärning, hur jag har det med resurser och så vidare. Istället för att maila svar tillbaka lägger jag ett inlägg här.

På måndagsmorgon har jag ett 80 minuterspass med svenska. Jag introducerar då en ny bokstav och skriver ordlistor. Jag är vid detta tillfälle själv i klassen. När eleverna skriver ordlistor jobbar de två och två. Du kan läsa mer om detta tillfälle här.

På tisdagar och torsdagar har jag två 60 minuterspass då vi är två lärare i klassen. Då jobbar vi med våra ASL-stationer. Mer om detta kan du läsa här och här.  Förhoppningar finns om att kunna utöka vårt stationssystem på något sätt och kunna arbeta in två texter i veckan.

På onsdagar har jag 40 då vi är två lärare i klassen, och då delar vi klassen i en liten och en stor grupp. I våra grupper lyssnar vi på läsläxan och jobbar med olika språklekar som passar den lilla gruppen och läsutveckling som passar den stora gruppen.

Senare på eftermiddagen när jag är själv går jag igenom ny läsläxa och vi jobbar med vårt bokstavsschema som du kan läsa mer om här.  Läsläxan finns i tre olika svårighetsgrader!  Bokstavsschemat har med tiden kortats ner då jag tycker att vårt ASL-arbete ger så mycket mer än gnetandet med bokstäver. Under torsdagen och fredagen ges fler tillfälle att jobba med bokstavsschemat och blommaboken får mer och mer tid, vilket är toppen eftersom den möter varje elev på sin nivå! Mer om blommaboken läser du här.

Någon gång under ons-fre försöker vi skriva någon gemensam text som vi sedan gör ett språkligt arbete med. Det kan vara en faktatext om något vi jobbar med i no eller en återgivande text om något vi upplevt tillsammans. Mer om sådant jobb kan du läsa här och här.

Att våga släppa på pennskrivandet och låta ASL ta mer och mer plats i mitt klassrum har varit väldigt roligt och utvecklande både för mig och barnen. Jag upplever det som de har en större känsla för det skrivna språket och läsandet kom igång väldigt fort och med fart! Nästa etta jag tar kommer jag våga köra ASL fullt ut!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *