Vatten!

Idag hade år 1-3 temadag om vatten. Vi delade in barnen i fyra grupper och hade fyra olika stationer. På varje station fick eleverna göra olika experiment om vatten. På en station fick de undersöka en isbit och sedan se hur man kan smälta den. På en annan station fick man undersöka om olika saker flyter eller sjunker i vatten. På tredje stationen fick de gissa vid vilken temperatur vatten kokar och sedan mäta om detta stämde. Man fick också fundera över vad det är för ”rök” som stiger upp ur grytan när vattnet blir varmt. Till sist fick de även fundera över var någonstans vatten finns och med enkla försök se att vatten även finns i kroppen.

Detta blev uppstarten för min klass med ett litet vattentema. Vi ska nu jobba med vattnets olika faser i klassrummet, vattnets kretslopp och repetera de försök vi gjort. Om några veckor blir det en ny temadag där vi knyter ihop de kunskaper vi fått om vatten, och knyter dem till bild och matematikämnet. Efter det kommer vi skriva en faktatext om vatten som avslutning på vårt arbete!

En reaktion på ”Vatten!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *