LTG? ASL? Läs- och skrivinlärning!

I onsdags skrev vi en gemensam text om vår dag vi hade i skogen förra veckan! Alla elever fick berätta något om dagen. Det blev till en mening i vår text. Tretton meningar som blev vår berättelse om vår gemensamma upplevelse. Rubrik diskuterades och bestämdes. Vi pratade om meningar, stor bokstav och punkt. Vi pratade meningar, ord och mellanrum. Vi kikade på bokstäver vi känner igen och nya bokstäver.

När texten är klar, utskriven i 13 ex, börjar efterarbetet! Den här gången letade vi efter och ringade in några ordbilder vi jobbat med och haft i läxa! Sedan fick man stryka under det man kunde läsa i texten och slutligen illustrera den. Tillsammans med varje elev lästes sedan texten.

IMG_1849[1]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *