Valens veckobrev v. 46

Hej alla Valenbarn och föräldrar till barn på Valen!

Information:

Skolan har lovdag måndag 9/11 men fritids har öppet som vanligt. Ni som ännu inte meddelat om ert barn är på fritids måndag 9/11 gör det snarast. Vi personal håller till på Venhagskolan under dagen. De som jobbar på fritids denna dag är: Jenny, Hagar, Peggy, Linnea Gungård och Ellen Möller.

Hajen har en praktikant v. 45-47, Felicia Magnusson. Henne kommer ni även träffa på Valen ibland.

Inblick och delaktighet i fritids verksamhet för föräldrar

Vi har ett nytt spel till vårt Wii-Spel som heter Wii-sing där barnen sjunger i mikrofon och sjunger engelska låtar.

Vecka 46 Aktiviteter på Valen
Måndag          9/11

Skolan är stängd. Fritids öppet.

Egen lek.

Tisdag              10/11

En pojke från Syrien kommer till fritids tillsammans med modersmålslärararen Feras kl. 15.00 och berättar om sin flykt från krigen i Syrien.

Egen lek.

Onsdag            11/11 Vi bakar till Valens dropinfika.
Torsdag            12/11

Dropinfika kl. 13.00-17.15. Även om man är ledig från fritids denna dag så kan man komma in och fika tillsammans med sin förälder eller själv.

Välkomna!

Egen lek.

Fredag              13/11 Egen lek.

Hälsningar Ida och Maria!

Pedagogisk planering Önskedag

Arbetsområde fritidshem.

Barnens önskedag

 Under perioden höstterminen 2015

Syfte

 • Att synliggöra för barnen att det de tycker och säger är viktigt.
 • Att de har inflytande över sin fritidstid.
 • Att träna barnens kommunikativa förmåga.
 • Synliggöra fritidshemmets verksamhet.

 

 Förankring i läroplanen

 • Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (s.8).
 • Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (s.9).
 • Eleverna upplever att det de tycker och säger är viktigt. De har inflytande över sin vardag. Ur visioner och målbild.

 

 Konkretisering av mål

Mål till eleven

 • Önskedagar på fritids. Synliggöra med en blankett i korridoren utanför fritids med barnens önskning på.
 • Planera inför önskedagen
 • Barnen får en önskning.
 • Barnen får själva bocka av i en ruta då önskedagen är genomfört.

 

 Arbetsformer

 • Introducera för barnen genom att under samlingen ge goda exemplar om vad vi kan göra på fritids.
 • Intervjua varje barn som då får önska sig en aktivitet ”önskedag”
 • Sätta upp barnen önskan med namn på väggen.
 • Barnen ska kunna kryssa för då önskedagen har genomförts

 

 

Dokumentation och utvärdering

 • Ifyllningsblankett av planering och utvärdering av önskedagen tillsammans med barnen och vuxen.
 • Vi fotografera dagen med 5 bilder.

Pedagogisk planering ”Alla människors lika värde”

Arbetsområde fritidshem

FN:s Barnkonvention och alla människors lika värde

Under perioden: v. 40- 46 och fortsätter sedan som ett levande dokument.

 Syfte

Att göra barnen medvetna om och förstå innehållet och innebörden av FN:s barnkonvention och barns rätt i samhället. Alla människors lika värden.

 Förankring i läroplanen Lgr 11

 • ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde”…(s.7)
 • …”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (s.7)
 • ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” (s.9)
 • ”Respekterar andra människors egenvärde.” (s.12)
 • …”medverkar till att hjälpa andra människor.” (s.12)
 • ”Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, språk, religion och historia.” (s.14)
 • ”Verka för att utveckla kontakter med…andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö”…(s.17)

 

Konkretisering av mål

 • Att alla människor är lika mycket värda.
 • Barnen ska bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter.
 • Lära sig om hur barn i andra länder har det.
 • Hur man är en god kamrat.

 

Arbetsformer

 • Prata med barnen om hur man ska vara en kompis.
 • Informera barnen om FN:s Barnkonvention.
 • Tittar på Appen ”Alla barns rätt” av Pernilla Stalfelt i grupp och samtalar.
 • Leka lekar, ex. ”Ogräset”
 • Göra girlanger i regnbågens färger som symbol för mänskliga rättigheter och världsfreden.
 • Skapa ett träd med löv där varje löv representerar något som är viktigt för barn.
 • Se kortfilmer från UNICEF, Rädda Barnen m.m. följt av samtal med barnen.
 • Besök på asylboendet Moliljans ”Lekis” i små grupper.
 • En elev berättar hur det är att fly från sitt hemland.
 • Några barn gör kortfilm på temat Alla människors lika värde.
 • Roll spel (vi pratar oss ihop i arbetslaget och gör ett rollspel)

Dokumentation och utvärdering

 • Barnen skapar olika pyssel med anknytning till temat. T.ex. ritar teckningar.
 • Fotografera och dokumentera under arbetets gång.
 • Några barn gör film.
 • Utvärdera med barnen.

Veckoplanering v.45-48

v.45 Fast Aktiviteter på Hajen
Måndag 2  
Tisdag 3 Fabians önskedag Maskerad och Halloweenfest
Onsdag 4  
Torsdag 5 Alfreds önskedag Leka lekar vid fotbollsplan.
Fredag 6
v.46    
Måndag 9 STUDIEDAG – fritids öppet.
Tisdag 10  
Onsdag 11   
Torsdag 12
Fredag 13  
v.47    
Måndag 16  Vi myser och äter Miras Goda Cupcake
Tisdag 17  Denise och Majas Önskedag Pyamas Party.
Onsdag 18
Torsdag 19
Fredag 20
V.48    
Måndag 23 Nobel film
Tisdag 24  Simaas Önskedag Pizzakalas
Onsdag 25 Bakfabrik vi alla bakar Lussekatter till Lucia den 9 december
Torsdag 26
Fredag 27

Viktigt: Vi önskar att Barnen ska ha kläder efter väder, och kläder som inte är för fina. Fritidsbarnen kan spontant gå ut och vill pyssla, snickra, måla, leka i skogen och gå till gympasalen.

Prioritet i veckorna: Önskedagar, och förberedelser till Nobelfesten den 10 December där alla barnen på HAJEN OCH VALEN ÄR VÄLKOMMEN PÅ NOBELMIDDAG OCH TA EMOT SITT NOBELPRIS.

Barns egen lek har vi alltid utrymme för varje dag.

Veckobrev Valen v. 45

Information:

Vårt glasburkslager är slut så om ni har tomma glasburkar hemma som ni ändå ska slänga tar vi gärna emot dem. Vi tar även gärna emot annat också som barnen kan pyssla med.

Vi gör sista besöket på Moliljans Lekis och hälsar på barnen som bor där. Flera av barnen har pratat om att de skulle vilja skänka leksaker till barnen på Moliljan. Vi har pratat med Moliljan och de tar gärna emot leksaker till sitt Lekis. Om ni vill får ni gärna skicka med barnen någon/några saker som ni ändå tänkt att ge bort. De tar även emot kläder. Det går bra att ta med sig sakerna till fritids redan nu.

Inblick och delaktighet i fritids verksamhet för föräldrar

Under v. 43 har barnen gjort jättefina halloweenpyssel. De barn som ville spelade innebandy i gympasalen på måndagen. Några Hajenbarn följde också med dit. På tisdagen och torsdagen åkte flera barn till Moliljan på studiebesök. Vi hade med oss flera kassar med leksaker och kläder som fritidsbarnen/personalen skänkte. Barnen på Moliljan var så tacksamma och tackade oss och fritidsbarnen kände sig glada och nöjda över sin goda gärning. Vi gick på rundvandring i lokalerna, lekte tillsammans med barnen på Moliljan i deras ”Lekis” och avslutade med att vi blev bjudna på fralla, frukt och Festis.

På onsdagen jobbade 7 barn med Leif i träslöjden. De målade lastpallar till vårt blivande ”utestall”.

Vecka 45 Aktiviteter på Valen
Måndag          2/11

Några barn från klass 2 bakar något syrianskt bröd till mellanmålet.

Egen lek.

Tisdag              3/11

Ayhams önskedag. Vi går till gympasalen och spelar innebandy efter mellanmålet.

Egen lek.

Onsdag             4/11

Egen lek.

Ev. stallbygge med träslöjdsläraren Leif.

Torsdag            5/11 Några elever åker till Moliljan kl. 13.50-15.30.
Fredag             6/11 Egen lek.

Hälsningar Ida och Maria!

 

En blogg om fritidshemmen i Målilla