Kategoriarkiv: Skolutveckling

IT-inspiratörsträff

Jag är en av Lindblomskolans IT-inspiratörer och i förra veckan på vår inspiratörsträff besökte vi Makerspace. Där fick vi testa olika digitala komponenter och motivationen var hög!

Efter träffen reflekterade jag över hur jag kopplar digitaliseringen till min egen undervisning och då främst specialundervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Möjligheterna är många, både för elever i svårigheter men också för elever som behöver mer utmanande undervisning! Förändringar kring digital kompetens har gjorts i styrdokumenten och de träder i kraft 1 juli i år. Förändringarna har bl a gjorts med anledning av att eleverna i skolan ska få större inblick i hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Här kan du se vilka revideringar som gjorts.

Om vi tänker vidare vad gäller specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd så tänker jag att man först kan reflektera över möjligheterna med tekniken vad gäller att läsa, skriva och räkna. Jag tänker också att man noga bör överväga VAD det är eleven behöver stöttning i. Detta med anledning av att man verkligen stöttar det man ska stötta för att eleven ska komma vidare i sin utveckling. Alla appar och verktyg passar inte alla elever. Det är viktigt att se det digitala verktyget som just ett verktyg och inte något underverk som gör skillnad över en natt. På kortare eller längre sikt kan det dock göra stor skillnad om det används på rätt sätt. Att använda digitala verktyg på rätt sätt är inte alltid det lättaste och därför är fortbildning inom området  mycket betydelsefullt i strävan mot en skola för alla.

Tips: Skolverket tillhandahåller en del fortbildning inom digitalisering och t ex programmering som man kan läsa om på deras webbplats!

 

En viktig bok!

Precis som rubriken antyder så har jag de senaste veckorna läst en mycket viktig bok som heter, Barn och trauma. Boken berör olika typer av trauman som kan finnas i barns och elevers bagage när de kommer till skolan, men också i andra sammanhang. I boken kan man också ur ett lärarperspektiv läsa om hur man i skolan kan hantera och bemöta traumatiserade barn på ett bra och omsorgsfullt sätt. Ett bra och viktigt boktips m.a.o!

Barn och trauma – Författare: Atle Dyregrov

Personal i skolan möter dessa barn varje dag och det bemötande de får i skolan är oerhört viktigt för att de ska kunna känna sig trygga och utvecklas. Inte sällan är dessa barn i behov av särskilt stöd och där har jag som speciallärare en central roll vad gäller att utifrån nyckelorden, En skola för alla, verka för att alla elever oavsett bakgrund och bagage får den utbildning de har rätt till utifrån sina egna förutsättningar. Det sociala samspelet är oftast en stor utmaning för dessa barn och behovet av trygga vuxna är stort. Författaren av boken framhåller specifika exempel på åtgärder och arbetsmetoder som underlättar för barnet/eleven i bearbetandet av det han eller hon upplevt. Författaren ger också en introduktion i elevers reaktioner, både före och efter olika typer av traumatiserande upplevelser. Jag anser att ett gediget och genomtänkt tvärprofessionellt samarbete/nätverk kring dessa elever gör att vi skapar goda förutsättningar för varje enskild elev att våga tro på framtiden och lära för livet! Boken finns att köpa här.