Kategoriarkiv: Åk 3

Elev ska lära sig hanterar olika verktyg och redskap på ett säkert sätt. Göra en ritning, välja färg och form efter eget tycke och smak! :)

Handverktyg, redskap och hur de benämns är viktigt för att kunna kommunicera i slöjden. Allt arbete dokumenteras i slöjdboken!

Elevens val ( fördjupning ) i årskurs tre! :) :) :D

Härliga slöjdarbeten!