Kategoriarkiv: Språkstörning

Dag om Pragmatisk Språkstörning i Alvesta

Idag har jag tillsammans med ett gäng från Albäcksskolan tagit mig till Alvesta för att få mer kunskap hur man hjälper barn med språkstörning på bästa sätt.

Först ut är Barbro Bruce som är leg logoped och lektor i utbildningsvetenskap på Malmö högskola.

20130411-095356.jpg

Barbro börjar med en introduktion om sig själv och vad hon har i ryggsäcken. Hon berättar att hon var med och startade språkinriktade förskolor på 90-talet där man arbetade mer inriktat språkligt.

Hennes forskning kring språkutveckling visar t ex på att barn som befinner sig i en miljö där andra barn är på ungefär samma nivå vågar prata mer, men utvecklingen i språket gick långsammare. Man behöver både vara med de som inte kommit mycket längre än en själv, men också i de grupper där andra kommit längre.

I en av sina studier har hon tittat på hur man tidigt kan upptäcka tidigt att barn har språksvårigheter. Vid kontakter med BVC/BHV har hon förspråkat att screena barnen tidigare. Då får man inte bara gå på hur barnen uttrycker sig utan också hur de förstår och kan ta instruktioner.

Hennes forskning visar också att ADHD och dyslexi många gånger överlappar varandra, något som många lärare som arbetar med dessa barn tänkt länge men inte haft svart på vitt på.

Många gånger tangerar språkstörning mot vissa spektran av tex autism. Det gör att det är väldigt viktigt att man samverkar kring de här barnen i team där psykolog ingår och det görs en ordentlig utredning.

Barbro går in på missförstånd som kan bli med barn med dessa svårigheter. En elev skrev detta på den uppmaning han fick från sin lärare.

20130411-103726.jpg

Vad menar vi med Pragmatik

# Hur språket används i sociala sammanhang, kontext och kroppsspråk kompletterar uttal och grammatik.

# Fokus på hur samtalspartnern uppfattar och förstår.

# Innefattar även det som inte sägs explicit: syftningar, antydningar kopplat till språk, situation och erfarenhet.

# Fokus på relevans, logik, och helhet, dvs ”make sence”

Talakt

Talakter i tal och skrift (ordet är handlingen) är svårt när man har pragmatisk språkstörning. ”jag påstår/frågar/uppmanar/lovar.

# Underförstådd mening, ”maten är på bordet”

# bildspråk, ”Äta som en gris”

# Ironi, ”vilket underbart väder” (när det ösregnar)

# dubbla budskap ”Åk du bara, jag kan avstå”

Genus
Jag ställer en fråga angående genus till Barbro. Hon menar att kollar man runt så kommer jag märka att det är fler pojkar som får dessa diagnoser. Det finns en aspekt i detta också och det är att flickor inte visar upp riktigt samma symptom i detta vilket kan luras en del.

Hur kan man studera Pragmatik?

# Turtagande i samtal

#Hierarki/dominansförhållande i samtal (talmängd, pauser, samtalsämne)

# Hur avsnitt uttrycks och tolkas (ironi, antydan, underförstådd betydelse, bildspråk)

# Hur budskap innehållsmässigt och språkligt sammanfogas.

20130411-123730.jpg