Nya sätt att möta elever med kognitiva svårigheter – Elisabeth Fock

20130312-145221.jpg

Elisabeth är rektor och projektledare för Teknikstöd i skolan i Halmstads kommun och ger ett skolledarperspektiv på detta projekt.

Inledande funderingar på rektorsexpeditionen:
Kognition – vad är det?
10% av våra elever – så många!
Sekretess och avtal
Nya aktörer för en rektor att samverka med (ex. Hjälpmedelsinstitutet)
Vad kommer föräldrarna att tycka om detta?
Vad kan vi förvänta oss av lärarna? Hur kommer de att reagera på att delta i ett nytt projekt?
Halmstads kommun har tre stora gymnasieskolor med sammanlagt ca 3000 elever, detta innebär att ca 300 elever skulle omfattas av detta. Rubriken på det avtal som gick hem till familjerna var typ ”För dig som har kognitiva svårigheter eller utvecklingsstörning”, detta gav upphov till diskussioner!

Viktigt att definiera vad kognitiva svårigheter är, hur elever med kognitiva svårigheter uppmärksammas och upplevs i skolan.

Framgångsfaktorer
lojala kollegor som tar sitt pedagogiska ledarskap på stort allvar
Mentorsskapet (viktiga för att hitta eleverna)
eleverna!
Projektgruppen: Vikten av att få välja sin personal!
IT-teknikerna, en på varje skola ger närhet och lokalkännedom!
Screeningsverktyget BAS som är vetenskapligt beprövat och skräddarsytt för skolan.

Arbetsterapeuten genomför tillsammans med eleven BAS där eleven skattar 16 olika moment i skolan, hur väl det fungerar/inte fungerar:
Skriva
Läsa
Tala
Komma ihåg
Räkna
Läxor
Prov
Sport
Praktiska moment
Delta
Umgås
Rastaktiviteter
Studiebesök
Assistans
Klassrum
Samarbeta

Arbetsterapeuterna arbetar utifrån att ”människan i grunden är aktiv” och tittar på olika moment i elevens miljö. De kompletterar specialpedagogerna mycket väl, fyller en lucka då de kan titta på aktiviteter. Man kan kanske anställa arbetsterapeuter för att förstärka elevhälsan!
De är vana att arbeta med individ och grupp samt framförallt uppföljning av insatta åtgärder.
I framtiden vill de använda arbetsterapeuterna för att dels BAS-screena (helst i åk 1), skicka ut dem i klass för att titta på arbetsmiljön och den pedagogiska situationen.
Studieteknik är ett annat moment som alla behöver ha mer undervisning i, i alla ämnen och återkommande!
Det verkar som om Elisabeth vill använda arbetsterapeuterna så som specialpedagogerna i Hultsfreds kommun till stora delar redan idag arbetar.

iPadsen utrustas från början med:
Pages, Keynote, Evernote
ClaroSpeak SE
Direktlänk till Fronter (lärplattformen)
Kamera (arbetsblad, tavla, experiment etc. Prizmo användes sällan…)
iMovie (redovisning)
NE och SAOL
Elevernas scheman
TimeTimer
Siri
Yatzy och enkla Soduko
Four InRow och Quizkampen
iPhoria (avslappning olika ljud)

Padda, eller något annat, för alla?
ersätta grafritare (TInspire)
som mikroskopbilder
lexikon (även för nyanlända elever)
flipped classroom
Youtube, Facebook etc.

Gymnasiesärskolan
Schema: Tasuc Scedule
Duka fram frukost: Choice Creator
QR-koder: duscha, skattjakt, adventskalender etc.
Dagbok: Dailybook
FirstVideo (låst Youtube
Sociala berättelser: Ritprata och Bookabi
Doodle DJ och Grid Player

IT måste vara en del av kärnverksamheten
Halmstad vill ha en IT-pedagog
De har sett behov av att skapa en IT-strategi
De vill ha 1-1 satsning på gymnasiet
Hultsfred har en IT-pedagog för grundskolan (Johan Klavins) och två på gymnasiet (Berthold Nilsson och Salim Saab). Vi håller på att ta fram en IT-strategi för hela skolan i Hultsfred. Vi har på gymnasiet 1-1.

Ökad kunskap hos personalen
Workshop
Föreläsning om IT i gymnasieskolan
Utrustat specialpedagogerna och bibliotekarierna med iPads
Föreläsningar om kognitiva svårigheter

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *