Elever lär elever – så blir alternativa verktyg en naturlig del av vardagen – Kersin Broms och Kerstin Davidsson (Enköping)

20130312-124634.jpg

Skoldatateket i Enköpings kommun har dragit igång ett projekt som de kalla Elever lär elever. I Enköping finns 13 grundskolor och de har ca 40.000 invånare. Skoldatateket i Enköping har varit igång sedan 2008 och de valde att inte ha någon lokal. Varje grundskola har en egen specialpedagog och dessa blev från början utrustade med varsin bärbar dator och en scanner.

Till en början hade de väldigt mycket utbildning för specialpedagogerna och lärarna i bland annat talsynteser, Lexia och scanning. De hade till en början Alphasmart, läspennor, Daisyspelare, Audiofoner (ljudförstärkning för elever med uppmärksamhetssvårigheter) och nu har de en iPad…

Det blev inte som de trodde…
Specialpedagogerna kan inte klara allt.
Pedagogerna i klassrummen vet inte om vad som finns att tillgå.
Pedagogerna är ängsliga att de kan för lite.
Cheferna är inte med på tåget och trycker inte på.
Digitalt stöd finns sällan med i åtgärdsprogram eller i IUP för elever som behöver det.
Inkluderande anpassning ligger ganska långt bort.
Hur har vi det i Hultsfred? Vilka av ovanstående kan vara problematiska punkter?
Specialpedagogerna våra måste engageras som mellanhänder på våra skolor.
Alla våra pedagoger ska minsann veta vad som finns att tillgå!
Vi ska göra alla aktuella pedagoger stensäkra på de verktyg de har i klassrummen!
Cheferna ÄR med på tåget, de kör i princip loket och skyfflar in kol för fullt!
När vi har beslutat om att testa ett särskilt verktyg så vill vi naturligtvis att det skrivs in i ÅP och följs upp kontinuerligt.
Inkluderande anpassningar är relativt utvecklade i Hultsfreds kommun.

Projektet Elever lär elever
Syftet var att eleverna skulle bli oberoende av lärare när det gäller de alternativa verktygen. Det skulle bidra till ökad inkludering och de elever som skulle fungera som ambassadörer skulle få en statushöjning genom att kunna saker som de sedan kan lära sina kamrater.

Ett antal elever fick vid 2 halvdagars utbildningstillfällen med ett par veckors mellanrum och tillsammans med skolans specialpedagog komma till Skoldatateket som lånade en lokal på en central skola och gå igenom de program som hade valts ut: talsyntes, rättstavning, inlästa läromedel etc.

Innehåll i utbildningen för ambassadör-eleverna (6 elever i varje grupp, totalt 14 grupper på 12 skolor)
Talsyntes och anpassningar av texter för god läsbarhet
Talsyntes på nätet
Skanna med hjälp av talsyntes
Stavningsprogram för svenska och engelska
Göra egen ljudinspelning (Audacity)
Gustavas ordböcker för svenska och engelska (?)
Ambassadörerna fick som belöning ett diplom, ett USB-minne och en fika.

På en skola presenterades uppdraget i åk 4 och 5 och många elever ville vara med och bli ambassadörer. De som valdes ut hade LoS-svårigheter, dyslexi eller behövde lyftas. Det sågs av eleverna som ett hedersuppdrag. Specialpedagogerna på de olika skolorna blev mentorer för dessa elever i detta projekt.

Eleverna gick ut 2 och 2 i helklass och presenterade dessa program för alla. Eleverna satt då 2 och 2 vid en dator och provade programmen när de gicks igenom. Men ambassadörerna blev mentorer för elever som har en egen dator som kompensatoriskt hjälpmedel, hade introduktionskurser och stöttar i vardagen. Fortfarande är det många som vill vara och bli ambassadörer.

Efter projektet fick alla ambassadörerna utvärdera, liksom pedagogerna. Projektet pågick under HT-11 och resulterade i en projektrapport som förvaltningen fick del av. På vårterminen gjorde Skoldatateket besök på en skola för att se hur det blivit. Det hon såg var att inställningen hos lärarna behövde förändras, datorn ses inte som ett naturligt verktyg i undervisningen – eleverna skriver först på papper för att sedan ibland överföra det till datorn… Eleverna använde sig knappt av de program som de fick lära sig i projektet. (Kanske för att de blev ensamt ansvarig för dem?)

Nya elevkurser HT-12 för att fylla på med ambassadörer i skolorna. Men det finns ett behov av att följa upp med eleverna så att de inte lämnas ensamma med detta!!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *