Digitala lärverktyg och arbetssätt för ökad måluppfyllelse och delaktighet – Gunilla Almgren Bäck

Gunilla Almgren Bäck är specialpedagog och IKT-utvecklare i Mölndal och vann Guldäpplets särskilda pris 2011 för insatser inom IKT och specialpedagogik.

http://gabspecikt.weebly.com
Här delar Gunilla med sig av länkar, tankar och tips.

Vi har många olika kompetenser och den digitala kompetensen är en av dem.
– Ämneskompetens
– Pedagogisk kompetens
– Relationell ledarskapskompetens
– Digital kompetens

Musik fångar uppmärksamheten och hjälper till att rikta och hålla fokus. I appen iMovie kan man skapa trailers som på ett proffsigt sätt fångar åhörarnas uppmärksamhet.

– ”Ju bredare pedagogiken är desto smalare behöver specialpedagogiken vara för att undanröja hinder för lärande.” – Jerry Rosenqvist, Professor Emiritus i Specialpedagogik
– ”…och för delaktighet.” – Gunilla Almgren Bäck

Fredrik Lundell har utvecklat en metod kring Peer Instruction. Visuell kommunikation och reflektion tillsammans öar delaktighet och lärande.
– Kort genomgång
– Fråga
– Tänka själv & ge svar (mentimeter.com) (appen Socrative är ett mer utvecklat verktyg där man kan se vilken elev som svarat på vilket sätt)
– Kamratdiskussion
– Svara igen (mentimeter.com)
– Resonemang

20130312-154315.jpg

Gemensamma arbetsytor
Samspelet driver lärande framåt och digitala lärmiljöer ökar delaktigheter.
– Google Drive: Där man kan ha gemensamma dokument, dela lärare emellan, elever emellan eller mellan elev-lärare (testa ritverktyget där man kan skriva mellan tankebubblor)
– Skype: Om elever nödvändigtvis måste sitta för sig själva så kan de ändå delta genomgångar och klassrumsdiskussioner.
– Google Hangouts: Som Skype fast med fler deltagare. Där kan man också dela dokument med varandra i realtid.

Hur kan vi använda dessa verktyg när det gäller modersmålsundervisning?

– popplet.com : en webbaserad tankekarta, finns även som app, där man kan arbeta flera med samma tankekarta. Man kan lägga in bilder och filmer, även länka in. I gratisversioner får man göra 5 st, men man kan ju alltid sudda gamla kartor eller skapa nya konton.
– linoit.com (appen lino): Digitala post-it-lappar där man även kan klistra in bilder och filmer
Fotofinnaren och pics4learning: Här finns fria bilder man kan använda i undervisningen!

Med ovanstående kan vi kompensera arbetsminne, perception, stödja samarbete och olika sätt att lära samt stärka relationer.

– meetingwords.com Här kan man skriva gemensamma dokument utan att behöva ha något konto. Man får istället en webadress.

Digitalt berättande och boksamtal (alla elever har varsitt verktyg)
I Mölndal åker Gunilla tillsammans med en skolbibliotekarien ut till alla åk 1 och 2 för att introducera talsyntesen och daisyböcker. Alla elever får testa på detta under ca en halvdag! Hon ber sedan elever berätta vad som varit positivt med detta och filmar dem. Dessa filmer visar hon sedan för politiker eller förvaltning för att visa på vad Skoldatateket jobbar med för verktyg.

– Skitch: Bildhanteringsprogram. Man kan ta kort (skärmdump) på en text och öppna denna bild i skitch för att sedan bearbeta den – ringa in etc.
– MyScriptCaclulator: Man skriver med fingret, appen omvandlar detta till digitala uträkningar och räknar ut dem. Typ som en miniräknare fast man skriver med fingret in siffrorna.
– ClaroSpeak & Pages: Oavsett vilket format man har på originaltexten kan man inifrån ClaroSpeak öppna texten, lyssna, bearbeta och följa med. Man kan även skriva i appen och sedan sms:a iväg texten om man är orolig för att stava fel.
– Read2Go: Bästa daisy-appen just nu. www.legimus.se Här finns det talböcker för personer med LoS-svårigheter.
– Bookshelf Say So: Daisyläsare för PC där man kan ladda ner böcker direkt i programmet.

20130312-212032.jpg

För en elev i åk 8 var favoritfunktionerna:
1. Att kunna läsa talböcker
2. SAOL: att kunna slå upp ord och få hjälp med stavningen
3. iTranslate: Översättningsapp där man kan skapa egna ordlistor (användbart för nyanlända)

– Ruzzle: ett spel där man ska hitta ord (ordigenkänning) på både svenska och engelska.

Läsförståelsestrategier

20130312-211933.jpg

Med visuellt stöd. Strategier för att aktivera eleverna i deras läsning. Ofta är elever i behov av särskilt stöd passiva läsare.
– educreation: Skärminspelningsverktyg även med ljud. (educreation.com)

Tillgängligt skriftspråk genom estetiska lärprocesser
Exempelvis genom iMovie göra en bokfilm där man berättar en början av en bok för att sedan låta eleverna skriva fortsättningen.

Språkutveckling och kunskapsutveckling – Läsa med olika medier
Film (se halva filmen)
Lyssna på del ljudboken
Boksamtal
Läsa själv
Under bearbetningen kan man låta eleverna för logg; videologg/ljudlogg.
Ett sätt att hjälpa eleverna att komma in i boken, få förförståelse och koll på begrepp, situationer och få hjälp med att skapa bilder av personer och miljöer.

– puffin: Ljudboksapp.
Skapa ljudböcker: Pages + Explain Everything + Dropbox

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *