Nuvarande arbete med kompensatoriska verktyg för läsning – Malcolm Litten

Malcolm Litten har besökt 42 olika skolor för att få en överblick av hur man arbetar med kompensatoriska verktyg för elever med lässvårigheter (literacy difficulties). På 31 av de besökta skolorna finns inte talsyntes över huvud taget. På en del skolor finns verktygen men de är undanstoppade i något skåp hos någon speciallärare och används således inte.

Inför föreläsningen fick åhörarna ett formulär där vi kunde fylla i hur läget är på vår egen skola när det gäller tillgången till kompensatoriska verktyg. Förmodligen som en del i deras fortsatta undersökningsarbete. Vi fyllde aldrig i detta formulär eftersom vi inte trodde att våra data skulle hjälpa dem i deras kartläggningsarbete.

Det finns ett antal gratis talsynteser på engelska (Ivona Minireader, Natural Reader, Balabolka) så det finns egentligen ingen anledning till att skolorna inte har det, enligt Malcolm Litten. Kanske tillgången till datorer kan vara en bromsande faktor?

Talsynteser bör innehålla möjlighet att förändra en del saker: hastighet, accent, manlig/kvinnlig röst, markering av text och möjlighet att läsa olika/valfria delar av texten. Man kan ha i åtanke att all text som kan markeras, kan läsas av talsyntes. Detta innebär att internetsidor också kan läsas av talsynteser.

Dragon Naturally Speaking är ett taligenkänningsprogram (tal-till-text) som jag tror att Malcolm Litten rekommenderade. han var i alla fall på det klara med att det är PC som fungerar bäst med denna typ v program, inte Mac. När man jobbar med taligenkänningsprogram måste man träna eleverna i användningen av programmen, det tar tid och engagemang, enligt Malcolm Litten, men det är värt det! Han trycker också på att man ska investera i den fulla versionen snarare än lightversionen eftersom den fulla versionen har vitala funktioner för att programmet ska fungera optimalt.

Malcolm Litten avslutade med att trycka på att texter som eleverna förvändas ta till sig borde vara digitala från början. Att digitalisera undervisningen är en grundläggande förutsättning för att göra utbildningen tillgänglig för fler. Dessutom borde eleverna självklart, enligt Malcolm Litten, få använda sina verktyg även vid testtillfällen och bedömningar. Det märks att han brinner för det han sysslar med, för de elever som får dras med sina lässvårigheter och för de lösningar som faktiskt redan finns tillgängliga för de allra flesta.

På www.bdatech.org finns mer information kring projektet, och på mail@mlitten.wanadoo.co.uk kan man nå Malcolm Litten själv.

I Hultsfred har vi kommunlicens på en talsyntes som heter CD-ord. Detta program är en del av Elevdatas Skolavtal och ska finnas i den mappen som heter Skolavtal. Programmet har dock en uppdatering som innebär att det måste ominstalleras. Om programmet inte startar så ta kontakt med IT-enheten så hjälper de er med detta. När de nya lärardatorerna kommer i mitten av februari finns den senaste versionen av CD-ord med från början så då borde det fungera smärtfritt.

20130131-115823.jpg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *