Syftet med Skoldatatekets verksamhet

Hultsfred startar Skoldatatek

Från januari 2013 har Rektorsområde förskola-skola i Hultsfred ett skoldatatek. I augusti skrevs en ansökan till specialpedagogiska skolmyndigheten om SIS-medel (stöd för särskilda insatser för skolområdet). Ett preliminärt besked har nu kommit att vi beviljas de medel vi sökt.

Skoldatatekets främsta uppgifter är att hjälpa till med hanteringen av tekniska hjälpmedel till elever i behov av särskilt stöd. Insatserna ligger på ett pedagogiskt plan där vi riktar in oss på att arbeta mycket med elev, pedagoger kring eleven, men även föräldrarna om hur eleven bäst bör använda utrustningen för att ha större möjlighet att klara skolans mål. Helt enkelt hjälpa eleven att på bästa sätt få sin vardag att fungera bättre och enklare.

  • Vår målsättning är att utbildningen ska vara tillgänglig för alla elever. Har man svårigheter och kan bli hjälpt av tekniska hjälpmedel ska vi stötta på det området. Viktigt är ju här också att stötta pedagogerna som arbetar med eleven hur de kan jobba med dessa verktyg på ett sätt som fungerar för dem.
  • Likvärdighet är en viktig bit för oss. Oavsett vilken kommunal skola man går på ska man ha samma möjlighet till den här hjälpen och stöttningen.
  • Fortbildning: Eleven, de pedagoger som arbetar med eleven samt elevens föräldrar måste vara vän med verktygen som eleven använder. Det är vår uppgift.
  • Utprovning: Utifrån elevens behov se vad för slags teknisk hjälp som kan underlätta elevens lärande och skolsituation.
  • Nätverk: Ett nätverk för de pedagoger som har elever med tekniska hjälpmedel i sin vardag. Möjligheten till erfarenhetsutbyte och diskussioner. Även nätverk för elever med tekniska hjälpmedel att få träffa varandra och diskutera hur de gör och hur andra gör.

De lokala elevhälsorna är de som ger oss uppdrag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *