Etikettarkiv: Skolutveckling

Uppstart med rektorsgruppen

Nu är alla rektorer och förskolechefer igång! Barn- och utbildningschef Per Theorin inleder dagen med att prata om våra viktigaste verktyg: Samverkan och kollegialt lärande för att nå goda resultat. På terminens första rektorsgrupp diskuterades:

”Vi  gör varandra bra!”

på riktigt

Att jobba med lärande i Hultsfreds kommun innebär att du arbetar tillsammans med andra. Vi tar tillvara på varandras kompetenser, vi inspirerar och inspireras av kollegor, barn och elever.

Rektorsgruppen i Hultsfred

  • Rektorsgruppen har gemensamma möten varje torsdag för att kunna samverka och  skapa en helhetssyn på lärande
  • Rektorsgruppen ska vara föregångare för samarbete och kollegialt lärandeGrunden i vår samverkan, att lära med och av varandra. Samverkan är vårt verktyg för att komma längre och utveckla verksamheten professionellt för att nå bättre resultat.Samtidigt som sant samarbete är bland det svåraste som finns, är det också det som utvecklar verksamheter mest. Att lära tillsammans genom reflekterande praktiker.

    Vi ska vara föregångare i kollegialt lärande, det är en uttalad ståndpunkt från den här gruppen. Det gör det viktigt för alla att känna sina drivkrafter och att resultaten, barnens och elevernas bästa står i centrum.

    Vår utmaning är att se till helheten, samtidigt som vi ofta jobbar med detaljer. Att hitta former för samverkan och stöd till varandra, inte att sätta den egna framgången framför gruppens eller resultatens.

    Detta är något som ska genomsyra all vår verksamhet!

 

Rektorsgruppen i Hultsfred– ett unikt forum

I rektorsgruppen får du kollegor som arbetar för att bygga framtidens förskola och skola, som vill stärka internationalisering och digitalisering i våra utbildningar, som driver kreativt återbruk och som arbetar efter mottot ”att ha kul på vägen”.

 

 

Ann Åberg föreläser om pedagogisk dokumentation i förskolan.

En fortbildningsdag för alla förskolor i Hultsfredskommun.

Hur arbetet med pedagogisk dokumentation leder till ett kollektivt meningsskapande.

Ann delar tankar och exempel kring hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan fungera i vardagen tillsammans med barnen. Om värdet av att ständigt vara i nära dialog med barnen och undersökande lekar för att skapa deras meningsfulla sammanhang. Föreläsningen vill visa på projektstrukturer och verktyg som hjälper oss att synliggöra det kollektiva lärandet, om att lära av och med varandra.

Pedagogisk dokumentation handlar inte om att värdera barnen, utan om att förstå dem bättre.

Det avgörande var när vi vågade titta på oss själva och varandra. Vi ställde oss frågan: Hur lyssnar vi på barnen? Ann berättar om viktiga upptäckter om sig själv i sin pedagogiska utvecklingsresa.

Vi måste sträva efter att våga prata om hur vi förhåller oss till barnen.

Vi ska lyssna på barnen för att försöka förstå vad barnen försöker förstå.

Nu fortsätter arbetet ute på förskolorna!