Etikettarkiv: Förskola

Ann Åberg föreläser om pedagogisk dokumentation i förskolan.

En fortbildningsdag för alla förskolor i Hultsfredskommun.

Hur arbetet med pedagogisk dokumentation leder till ett kollektivt meningsskapande.

Ann delar tankar och exempel kring hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan fungera i vardagen tillsammans med barnen. Om värdet av att ständigt vara i nära dialog med barnen och undersökande lekar för att skapa deras meningsfulla sammanhang. Föreläsningen vill visa på projektstrukturer och verktyg som hjälper oss att synliggöra det kollektiva lärandet, om att lära av och med varandra.

Pedagogisk dokumentation handlar inte om att värdera barnen, utan om att förstå dem bättre.

Det avgörande var när vi vågade titta på oss själva och varandra. Vi ställde oss frågan: Hur lyssnar vi på barnen? Ann berättar om viktiga upptäckter om sig själv i sin pedagogiska utvecklingsresa.

Vi måste sträva efter att våga prata om hur vi förhåller oss till barnen.

Vi ska lyssna på barnen för att försöka förstå vad barnen försöker förstå.

Nu fortsätter arbetet ute på förskolorna!