Kategoriarkiv: Uncategorized

Kreativt Återbruk

Nu bygger vi Kreativt Återbruk i Hultsfred!

Återbruket

Efter drygt ett års arbete med en gemensam projektplan och finansiering är det nu klart att ”gamla leklandet” blir Kreativt Återbruk.

Syfte

  • Att skapa ett hållbart samhälle där miljömedvetenheten ökar.
  • Att människor får växa och utvecklas.
  • Att skapa möjligheter för att förverkliga fler innovativa idéer.

Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Utvecklingskontoret gör en gemensam satsning i ett kommunövergripande samarbete kring hållbar utveckling.

Till att börja med kommer delar av Stegens secondhandbutik och förskolans Återbruk att finnas i lokalen. Det finns många tankar och idéer om fler kreativa verksamheter för vår gemensamma satsning.

Ikea Industry stödjer Återbruket både ekonomiskt och med sitt engagemang. En inredare från IKEA arbetar nu med att skapa och inreda Återbrukets kreativa miljö.

Återbruket är ett projekt som handlar om att samla rest- och spillmaterial från företag. Restprodukter som är tänkta att slänga kan användas för att utmana barnens kreativitet och experimentlust. Vi tar hand om materialet, sorterar och gör det lättillgängligt för våra förskolor. Det är inte viktigt vad ett material har varit utan vad det kan bli!

Målet är att skapa en medvetenhet hos barnen kring återvinning och att stimulera kreativitet.

Skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut!