Kategoriarkiv: Grundskola

Satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Nu utbildas samtliga pedagoger och skolledare från förskola till bok andraspråksundervisningvuxenutbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

I samarbete med Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) genomför vi en unik utbildningsinsats.

Sveriges radio P4 Kalmar: Projekt ska lyfta undervisningen för nyanlända

”Allas kompetens tas tillvara. Olika yrkesroller samverkar för barnens bästa. Vi tar vara på det mångkulturella Hultsfred”(vision och målbild förskola/grundskola)

”Vi är en skola i ständig utveckling som välkomnar nytänkande. För att fortsätta vara bra måste man hela tiden vilja bli bättre.”(vision och målbild Hultsfreds Gymnasium)

Vi arbetar för en långsiktig utveckling av undervisningen/verksamheten och skapar goda förutsättningar för våra barn/elever att utveckla sitt lärande.

Vi strävar efter att alla som arbetar i vår verksamhet ska få ett gemensamt förhållningssätt. Då kan vi ännu bättre tala med varandra om lärande och utveckling. Vi får en röd tråd från förskolan till vuxenutbildningen, detta är en framgångsfaktor som vi utvecklar och vårdar!

”Lärarna är viktiga, både genom sin undervisning och genom den klassrumsmiljö de skapar, när det gäller att använda goda idéer för sin egen unika situation och elevernas behov.” (Lyft språket lyft tänkandet s.25)

 

 

 

 

”På hemmaplan!”

Hultsfreds alla pedagoger i förskola och skola samlas för en dag ”På hemmaplan!” med föreläsningar av våra pedagoger för våra pedagoger!

”På hemmaplan!” innehåller 16 föreläsningar av våra egna pedagoger i Hultsfreds kommun som berättar om hur de arbetar med olika metoder i undervisningen, allt från teknik i förskolan, flippat klassrum till projekt med 3D-skrivare, coaching och mindset. ”Jag ska ta det rakt av och införa det på gymnasiet!” var en av kommentarerna under en föreläsning av en lärare i de tidigare åldrarna i grundskolan.

 

Några kommentarer från besökande pedagoger:

 • ”Det här är så bra!”biljetter
 • ”Det är jättemånga föreläsare som vi vill boka in till vår skola så att alla kan få ta del av det!”
 • ”Tänk att vi har så mycket kompetens i vår kommun!”
 • ”Vilket stadie man än jobbar på finns det alltid något vi kan ge till varandra!”

Malin Hjalmarsson

Malin Hjalmarsson, lärare i matematik på Albäcksskolan, berättar om hur hon arbetar med det flippade klassrummet.

 

Mässan

”På hemmaplan” innehöll även en mässdel där besökarna fick se hur 3D-printing fungerar. Några barn visade hur programmering i förskola och skola fungerar samt hur man kan vara kreativ i Minecraft. AV-media var också på plats och  informerade om vad de kan erbjuda förskola och skola.

 

mässanrobotmässan 2

Ett stort tack till alla föreläsare som ställde upp och vågade synas och höras i Hultsfred!

från oss i rektorsgruppen i Hultsfreds kommun

 

Ta gärna kontakt med någon av våra föreläsare om du vill veta mer eller kontakta vår utvecklingsledare Kristian Råsmark om du vill boka någon av våra föreläsare till din skola!

Kristina.rasmark@hultsfred.se 0495-24 04 50

 

Föreläsningar ”På hemmaplan!”

 1. Leksaksfabriken som mynnade ut i en 3D- printad leksak (Anna Josefsson och Barbro Strandberg)
 2. Genrepedagogik- att tydliggöra målen (Malin Carlsson) http://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/
 3. Teknik och NO i förskolan (Marie Karlsson)
 4. Trender i förskola/skola, pedagogiken nyttjar tekniken (Johan Klavins) http://blogg.hultsfred.se/thinkitdoit/
 5. Volontärresa till Jordanien (Kotaiba Kholi)
 6. Synen på beteendeproblematik – lågaffektivt arbetssätt (Anna-Greta Nilsson)
 7. Coaching (Mattias Berggren)
 8. Mindset (Linda Ungsäter)
 9. Flippade klassrum (Malin Hjalmarsson) https://blogg.hultsfred.se/flippadmatte/
 10. Grej of the day (Maria Nilsson) https://blogg.hultsfred.se/frokenmariasblogg/
 11. Kreativt återbruk (Emma Fogis och Laila Svensson)
 12. Skapa möjligheter till lästräning (Rebecka Färlind)
 13. Skapa en stimulerande, lärande och trygg utomhusmiljö (Annika Ekström)
 14. Pedagogisk dokumentation i förskolan (Annette Lord)
 15. Alla barns inflytande i förskolan utifrån specialpedagogiskt perspektiv (Ines Leiding)
 16. Matematiklyftet möter slöjden (Anne Ubel, Ulf Ståhlgren och Berthold Nilsson)

Stor satsning – Äntligen!

Idag startar Hultsfreds kommuns skolor upp sin storsatsning på språk i alla ämnen tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Efter en lång planeringstid i rektorsgruppen är det nu äntligen dags för samtliga rektorer och pedagoger i Hultsfred att starta upp satsningen på språk i alla ämnen tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Hultsfred satsar på att alla pedagoger i kommunen ska medverka i en långsiktig kompetensutveckling som kommer att pågår under två års tid. Självklart medverkar även skolledningen aktivt i insatsen.

kompetensutveckling NC

Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett rikstäckande resurs- och utvecklingscentrum som Hultsfred nu har anlitat för att utveckla undervisningen med fokus på språk i alla ämnen. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en framgångsfaktor för alla elever i skolan.

Nationellt centrums uppdrag är att vara en länk mellan forskning, skola och samhälle. Uppdraget innebär att medvetandegöra och sprida kunskap om den speciella inlärningsprocess som det innebär att tillägna sig ett andraspråk.

Till insatsen kommer Stockholms universitet att knyta en uppföljande forskningsstudie som anknyter till kompetensutvecklingen i Hultsfred för att ta reda på ”Hur utvecklas elevernas lärande i en kommun när skolledare/förskolechefer och lärare från förskola till komvux och sfi delar förhållningssätt, har samma begrepp för att tala om elevernas lärande och ett utvecklat kollegialt lärande?”

Nationellt centrum för svenska som andraspråk ser att Hultsfreds kommun har goda förutsättningar att lyckas med kompetensinsatsen genom ett väl utfört förberedelsearbete i rektorsgruppen och i ledningsgrupperna på skolorna. Kommunen har även ett välutvecklat samarbete inom verksamheterna. ”Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med Hultsfred!” säger Maria Bjerregaard , Monica Söderström Lareu och Mariana Sellgren från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

. ”Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med Hultsfred!” säger Maria Bjerregaard , Monica Söderström Lareu och Mariana Sellgren från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
”Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med Hultsfred!” säger Maria Bjerregaard , Monica Söderström Lareu och Mariana Sellgren från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.