Stor satsning – Äntligen!

Idag startar Hultsfreds kommuns skolor upp sin storsatsning på språk i alla ämnen tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Efter en lång planeringstid i rektorsgruppen är det nu äntligen dags för samtliga rektorer och pedagoger i Hultsfred att starta upp satsningen på språk i alla ämnen tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Hultsfred satsar på att alla pedagoger i kommunen ska medverka i en långsiktig kompetensutveckling som kommer att pågår under två års tid. Självklart medverkar även skolledningen aktivt i insatsen.

kompetensutveckling NC

Nationellt centrum för svenska som andraspråk är ett rikstäckande resurs- och utvecklingscentrum som Hultsfred nu har anlitat för att utveckla undervisningen med fokus på språk i alla ämnen. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en framgångsfaktor för alla elever i skolan.

Nationellt centrums uppdrag är att vara en länk mellan forskning, skola och samhälle. Uppdraget innebär att medvetandegöra och sprida kunskap om den speciella inlärningsprocess som det innebär att tillägna sig ett andraspråk.

Till insatsen kommer Stockholms universitet att knyta en uppföljande forskningsstudie som anknyter till kompetensutvecklingen i Hultsfred för att ta reda på ”Hur utvecklas elevernas lärande i en kommun när skolledare/förskolechefer och lärare från förskola till komvux och sfi delar förhållningssätt, har samma begrepp för att tala om elevernas lärande och ett utvecklat kollegialt lärande?”

Nationellt centrum för svenska som andraspråk ser att Hultsfreds kommun har goda förutsättningar att lyckas med kompetensinsatsen genom ett väl utfört förberedelsearbete i rektorsgruppen och i ledningsgrupperna på skolorna. Kommunen har även ett välutvecklat samarbete inom verksamheterna. ”Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med Hultsfred!” säger Maria Bjerregaard , Monica Söderström Lareu och Mariana Sellgren från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

. ”Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med Hultsfred!” säger Maria Bjerregaard , Monica Söderström Lareu och Mariana Sellgren från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
”Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med Hultsfred!” säger Maria Bjerregaard , Monica Söderström Lareu och Mariana Sellgren från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *