klass 3 /fabel/basna/Cvrcak i mravi

Cvrcak i Mravi  /  Gräshoppa och myror

Eleverna i klass 3 har pratat om vad är fabel och saga, vad är skillnad mellan en fabel och saga? Vad är syfte med båda texten?

Efter att dem har tittat på en film om Gräshoppa och myror  har eleverna berättat till varandra vad handlar i filmen.

Sen var det dags att skriva tillsammans en egen berättelse .

Först skulle elever klistra bilder i rätt ordning.

Efter varje bild skulle dem skriva vad det handlade i fabeln.

En börjar och andra försätter  till berättelse var slut.

Mening med detta är att se hur elever jobbar ihop och hur blev texten.

Skapa en bra miljö i klassen .Lära sig av varandra. Jobba i par.

Efter att elever skrev berättelse klart fått dem läsa en och en.

 

 

Bosniks geografi och kultur/Fakta text/Beskrivande text

Gymnasie elever har jobbat med att läsa i sina läroböcker om landets geografi och kultur.

Elever har läst fakta om Bosnien och Hercegovina ,har tittat på karta, läst om landets historia ,men huvud saker  var att lära sig om staden Sarajevo och stadens historia.

När elever fått kunskap om huvudstadens historia ,då var det dags att börja tänka hur man ska skriva och på viken sätt .

Ideer kom från elever att skriva på stora affischer texten med landets bilder.

Att skapa positiv arbetsmiljö och samverka med elever, att jämföra mellan två land och två språk gav resultat på elevens arbete.

 

 

 

Bosnisk huvud stad och fjällen runt huvudstaden/Beskrivande text

Elever i klass 6 läser olika fakta text för att lära sig mer om Sarajevo och om 6 olika fjällen runt staden.

Efter att dem  skapade kunskap  om fakta och  hur man skriver olika text och hur en text ska vara utbyggt då är dags att börja skriva sitt arbete på data.

Rubrik,inledning, underrubrik  och vilka språkliga drag ska man  ha  i texten är viktigt.

Olika text med bilder eller utan bild.

 

 

 

 

 

 

Saga Rödluvan-Crvenkapa

Vi i ettan har jobbat med saga Rödluvan. Vi har pratat om vad är Saga för någonting och vilka sagor känner elever till.

sen har vi tittar på film om Rödluvan och sen efter den hade vi berättat om filmen. Vad handlar om,hur börjar en saga ,vad händer sen och hur slutades sagan.

Efter att dem berättat muntlig ,fått elever sagan i bilder för att sortera hur sagan har börjat ,vad händer och hur slutade.Dem sorterade i ordning sagan och klistrade bilder på papper.

På slutet har elever berättat om varje bild muntlig.

Nu var dags att skriva om Rödluvan.

Elever skrev finna meningar med hjälp av bilder och skrev sitt saga frän början till slutet.

Det blev fina meningar med stor bokstav och punkt.

När sagan var färdig då fått elever att läsa sin saga för att höra hur blev det sagan på papper.

Det var väldig spännade att lyssna och höra hur elever var glada att dem kunde skriva sitt första sagan.

Lektioner avslutades med glädje och stolthet.

Tema Saga Rödluvan/Bajka Crvenkapa

Elever i  klass 3 jobbar med saga Rödluvan. Eleverna läser text om Rödluvan och vi läser för att ska förstå och att vi ska lära nya ord i texten som eleverna förstår inte. Meningen med detta är att eleverna ska kunna lära sig och använda begrepp i nya sammanhang  när det bli dags att skriva om Rödluvan.

Efter detta eleverna tittar på film och  besvara på frågor om Rödluvan. Det är viktig att titta på film ,vara koncentrerar och tänka .Vem är huvud person i filmen, vem är varg, vad hände, hur slutar filmen, vad är den som är inte sant i filmen?

Efter detta ska eleverna strukturera sin skrivandet genom att sortera bilder i rätt ordning. Då skapa man struktur hur börjar en saga ,finns problem i sagan, hur man löser problem och hur slutat saga.

Nu har elever klippt och klistrar sina bilden i rätt ordning.

Efter detta, börjar dem skriva sagan.

Nu har elever skrivit sagan med sina ord.

Sagan var skrivet med fina meningar ,med variation och med börjar och slut.

 

Vi jobbat med att strukturera text och berätta med egna ord och bild

Vi gör framsida på berättelse.

Vi läser mening för mening, lär oss  nya ord, delar text stycke för stycke.Vi delar ut text med olika färg för att se tydlig struktur på varje stycke av texten. Delar ut text i fyra delar; Inledning,problem ,problemlösning och slut.

Efter att vi har lärt oss hur ska man dela en text efter fyrspaltare, då är dags att vi gör egen berättelse av bild och mening .

På slut en ev berättelser ,då elever målar sin egen Igelkott.

bild-text-berättande text ”saga” / gåtor

Elever skapar sina egna saga först genom bilden.Först dem  målar sagan i fyra delar, för att ha sedan tydlig struktur på sin skrivandet. Sen för dem skriva med att börja med inledning, problem, problem lösning och sluta.

Elever i år klass 2 jobbar med att kunna skriva gåtor och att kunna göra egna gåtor.

Målet med detta är att utveckla förmågan att utrycka sig nyanserat när de väljer synonymer och formuleringar som gör att gåtan kan lösas. De utvecklar förmåga att läsa mellan raderna.

 

Cirkelmodellen-Beskrivande rapport av Giraffen

WIN_20160525_09_43_33_Pro

Elever klass 4 i bosniska och elever klass 3 i svenskan hade samma mål att lära sig om Giraffen, att läsa och hämta fakta och att skriva om den på två olika språk.

Vi kopplade förmågor i våras lärande.

Samma mål, samverka med andra lärare, två olika språk och lära sig om hur man skriver beskrivande rapport, och att lära sig om olika genrer, att lära sig om språkliga struktur, ord och begrepp, att vara själv medveten om hur olika texter är uppbyggda ger resultat.