PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar…

Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna.

Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser?

Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Jag har sedan förtydligat dessa krångliga ord till för eleverna mer begripliga mål (de gula målen).

Nu är det dags för eleverna att vara med och bestämma! Vi ska prata om hur de vill jobba kring dessa mål. Vad kan vi hitta på för roliga sätt att uppnå målen? När det är klart ska vi fundera vidare kring hur de tänker sig att visa sin kunskaper för mig. Detta kommer också, så klart, upp på väggen!

Sen gäller det att använda PP:n i starten och i slutet på varje lässtrategi-lektion. I början av lektionen plockar man fram det/de mål som vi tränar just då. T.ex. Idag jobbar vi lite extra med målet att kunna sammanfatta en text, det har ni varit med och bestämt att vi ska göra genom att….. I slutet av lektionen sätter vi tillbaka målet/målen vi jobbat med och funderar kring om vi kommit lite närmare att nå målen/målet.

När vi jobbat en tid kring målen är det dags för självbedömning antingen i matrisen på infomentor eller i vår Målbok.

 

PP-vägg

Temabild

Inledning

Kunskapskrav

 

 Konkretiserade mål

 

 

målbok läsförståelse

 

Kanske kan man använda den här som bedömning i slutändan i samband med infomentor-matrisen kanske.

IMG_0762.JPG

Men så här blev min matris:

matris läsförståelse

 

 

Valet för lågstadiet.

UR har gjort en liten serie, Vem bestämmer, som riktar sig till åldrarna f-3 och behandlar demokrati och valet.

Så läste jag detta goda exemplet på facebook: ”Hörde under en föreläsning någon berätta om hur de låtit eleverna bilda ’fruktpartier’ som de sedan skulle argumentera för, göra valaffischer osv. Rösta på appelpartiet för äpplen är nyttiga! Sedan blir det val förstås. Det låter som en passande nivå för en etta. Ska testa det i vår klass.

Jag provade detta i min klass efter att ha varit på en promenad och kikat på valaffischer. Vi pratade om vad dom fanns med på affischerna: partinamn, partisymbol, varför man ska rösta på deras parti och en bild. En grupp valde att bli vattenmelon-partiet och ville locka väljare med att ” då kan du äta och dricka samtidigt”.

IMG_0670.JPG

IMG_0740.JPG

IMG_0738.JPG

IMG_0739.JPG

Matris

Här finns en matris vars enkelhet jag gilla och vilken är ett tydligt, konkret exempel på hur man kan göra.

IMG_0718.PNG

Länk till bloggen.

Här är ett annat exempel på matris på att skriva faktatexter.

matris

Ett mål är att eleverna ska kunna självbedöma sig själva mha I-pad i infomentor men tills vi når dit målar eleverna moln i sin målbok. Där målar de molnet helt, halvt eller till en tredjedel beroende på hur säkra de själva känner att de klarar målet.

målbok faktatext

 

 

 

Sten Rydh

IMG_0700.JPG

Idag har vi varit och upplevt matematik med Sten Rydh. En fantastiskt inspirerande föreläsning med många tankar och konkreta tips. Några har jag anammat och tänker börja med direkt vid skolstart.

Spelet Hex:

IMG_0700.JPG

Spelregler:

Två spelare väljer varsin färg och turas om att lägga en sten i sänder i vilken ruta som helst. Den som först förbinder sina två motsatta sidor med en obruten kedja av stenar vinner.

Hörnrutorna räknas som båda spelarnas sidor. Det är en fördel att lägga först, och för att göra spelet mer rättvist kan man införa följande regel: Sedan den första stenen lagts får den andra spelaren, istället för att lägga en sten, välja att byta färg med motspelaren och räkna den lagda stenen som sin egen.

Och så talplattor:

IMG_0701.JPG

Där barnen och ska ställa sig på talplattan och gå steg framåt alternativ bakåt och träna in på att räkna upp från den första termen när summan blir så stor så fingrarna inte räcker till… 😉

Massor med fler idéer. Men de tar vi en annan gång. Bland annat att jobba med tallinjen på ett snöre…

Massor med tips finns på Stens hemsida Mattesmedjan.

Bland annat finns där ett spel på datorn för att träna gångertabellerna som heter Multix.

Kvalitetsgranskningen – utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskningen för nyanländas utbildning, Skolinspektionen.

Spännande att läsa!

Mina tankar är att jag i klassrummet i ännu högre utsträckning ska jobba med bildstöd. Genom surfplattan förbereda bilder att visa på projektorn som tydlig gör vad det är vi pratar om just då. Bild- och ord-stöd, att koppla ord och bild på tavlan t.ex. har alla i klassen glädje av tänker jag.

Kartläggningsarbetet kring våra nyanlända känns också väldigt viktigt. Nationellt centrum för svenska som andraspråk håller på att arbeta fram ett nationellt kartläggningsmaterial som man såklart blir väldigt nyfiken på. Dock är det inte klart förrän till 2016…  Men såklart finns det andra som också jobbar med samma sak t.ex. i Linköping.

Här är ett kartläggningsförslag i engelska från Umeå Universitet som man kan titta på. På bilden nedan ser ni en sida från hela häftet som smakprov.  (Engelska kartläggningen kan man lätt göra om för att skaffa sig en uppfattning om hur mycket svenska de kan när de börjar i ordinarie klass och kanske som en slags diagnos att göra om efter en tid för att synliggöra utvecklingen)

kartläggning Eng

Här är en länk till kartläggning i matematik. Den är tänkt att användas från åk 3 och uppåt.

 

 

 

Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i Pedagogiska Planeringar!