Geometrikonst – cirkelblommor och triangeltavlor

I matematiken är geometri ett område som är spännande, och i skolämnet bild är det roligt att skapa med geometriska former.

Vi har skapat cirkelblommor med hjälp av passare, det är rätt så klurigt men en bra övning i att använda passare. Se i dokumentet hur vi gjorde:

Maprojekt konstcirkel

Så här fina blev klassens cirkelblommor:

Därefter skapade vi tavlor av likbenta trianglar.

Vi har inspirerats av konstnären Piet Mondrians  verk som är uppbyggda av geometriska former och grundfärgerna. Här är några exempel som eleverna skapat.

Nästa bildlektion kommer vi att skapa en hel stad av geometriska figurer som klipps av papper i olika färger och av tapeter. Instruktionen finns här:

Maprojekt Den geometriska staden

Följande geometriprojekt handlar om att bygga ett hus. ( hämtat från www.lektion.se ) Det får bli nästa projekt på i ämnena teknik, matematik och bild.

Matematik Geometriprojekt

 

Kramar är bra!

Den fina halsduken som Ludde och Myris har på sig fick jag av några elever i klassen efter en slöjdlektion. Den passade ju perfekt till dem!

Fin bild då klasskamrater kramades, bättre än tjafs och bråk, tycker vi.

Veckan före sportlovet var VÄNLIGA VECKAN med Alla hjärtans dag. Som vanligt fick eleverna skapa kort i syfte att ge till någon man ville göra glad. Det blev också fler kramar!

Bättre att krama en jacka än ingen. Tror att Marcus tyckte jackan såg ensam ut.

 

SKOGEN-hur vi har jobbat.

Skogen i Sverige har varit ett stort och omfattande temaarbetet i klassen. Det handlar om så många olika delar som har stor betydelse för vårt land, och för människorna som bor här.

Vi började med att ta reda på vad eleverna i klassen redan kunde om skogen, om upplevelser och om vad de ville veta mer om. Det gjorde vi genom att skapa en gemensam tankekarta som jag sparade på datorn och som vi återkom till efter hand kunskaperna ökade.

Vi tittade på en film i syfte att inspirera till att dels känna igen de kunskaper som redan fanns och dels för att bli nyfiken på att lära mer om skogen.

Sedan  började vi med att använda vårt läromedel vi har i no som heter ”Koll på NO” och i geografi boken ”Koll på Sverige”, genom att dels läsa en del texter tillsammans och att jobba i pararbete och även enskilt arbete, svara på frågor, ta reda på-uppgifter, samtala och diskutera om viktig fakta och vad man behöver kunna för att nå de förut uppsatta målen.

Vi gav oss iväg regelbundet upp i skogen bakom skolan för att lära oss om olika träd, se och försöka förstå skogens ekosystem och näringskedjor.

Efter att vi förberett oss en del var det dags att göra ett studiebesök. Vi for till  gården  Tigerstad som jag berättat om i ett tidigare inlägg. Där lärde vi oss jättemycket om skogen och skogsbruk.

I klassrummet fortsatte vi att lära mer. Ur läroböckerna gjorde eleverna frågor med svar som klipptes ut och sparades i ”Frågelådan” för att användas till frågesport.

Vi tittade på flera filmer: AV-Media Kalmar har flera filmer som passar till temat om skogen, t.ex.

Livet i skogen (Vi lär oss om) och Det gröna guldet.

Mot slutet av arbetet med skogen hade vi frågesport då vi använde frågorna eleverna hade gjort. Klassen delades in i två grupper och en från varje grupp får en fråga, om den eleven kan svara får laget två poäng annars frågar eleven sin grupp och då får gruppen ett poäng.

Vi avslutade med ett skriftligt test och det visade att eleverna hade lärt sig det viktigaste, bra!

 

Idrott-skridskoåkning

Hela årkurs fyra åkte till Målilla bandybana för att åka skridskor och uppleva vinterstämning. Vi åkte buss dit och var där hela förmiddagen. Vi fick bra väder med solen som lyste på oss, i alla fall en stund, jätteskönt!

Alla elever provade på att åka, en del av dem var det första gången och det fungerade väldigt bra. Verkligen fina elever som ställde upp och hjälpte varandra! Vi lärare var nöjda och stolta över att se så många glada och engagerade elever. De medtagna matsäckarna försvann ganska snabbt ner i magarna, det behövs lite extra energi en sådan här dag.

Det är väldigt bra att det finns möjlighet att låna skridskor och hjälmar vid isbanan, eftersom inte alla har egna skridskor.

Jag längtar redan efter att åka igen, det är ju så roligt!

 

Schack-schackfyran

VI LÄR OSS SPELA SCHACK

Den här planschen har vi uppsatt på väggen som hjälper oss att komma ihåg regler och hur de olika pjäserna får flyttas.

Tänk att få möjlighet att lära sig att spela schack då man går i fyran, det är fantastiskt bra! Dessutom att få ha en lärare som verkligen kan schack som heter Lennart Beijer, då är det ju ännu bättre. Alla fyror får besök och hjälp av Lennart med att lära sig och utveckla sig i konsten att spela schack. Vi är nämligen med i SCHACKFYRAN som arrangeras av Svenska schackförbundet och som alla klasser i Sverige som går i årskurs fyra kan delta i.

http://www.schack.se/schack-i-skolan/schackfyran/

Här pågår träning i full koncentration.

I de här lådorna finns schackbräden och schackpjäser som vi fått från schackförbundet.

Klassens bok om däggdjur i skogen-den beskrivande genren

Då vi jobbat med ”Skogen i Sverige” var det förstås intressant att läsa om vilka djur som trivs i den miljön, för att bättre förstå skogens ekologi. I naturtypen skogen finns det flertal däggdjur, därför bestämde vi oss för att göra en bok om skogens däggdjur. Varje elev fick var sitt däggdjur att skriva om.

Vi läste och samtalade om vad däggdjur är, det gjorde vi i vår biologibok, Upptäck biologi. Den boken har illustrationer av en världskänd konstnär från Hultsfred som heter Bo Lundvall. https://bolundwall.com/ Så här fina bilder målar han!

Beskrivande genre (texttyp)

Eleverna fick undervisning om den beskrivande genren för att kunna bättre förstå och lära sig hur en beskrivning av ett djur skrivs.

Här är hela planschen som visar Syfte, struktur och språkliga drag för en beskrivande genre.

För att tydliggöra de olika beskrivningsstegen fick eleverna börja med att skriva kortfattad fakta i en sexfältare. Faktatexter om de olika däggdjuren hittade vi i ”Djur i Sverige”.

Efter att ha sökt reda på fakta om sitt djur skrev eleverna en sammanfattande text med tydliga rubriker, i syfte att texten ska bli lätt att förstå. De fick söka efter bilder så de som läser texten ska få möjlighet att se hur djuret ser ut. Vi resonerade om vad som är tillåtet/otillåtet gällande att hämta hem bilder på nätet.

Då själva arbetet med texterna och bilderna var klara var det dags att träna på att redovisa för sina kamrater i klassen, och att tänka ut några frågor på innehållet. Frågorna ställdes till klasskamraterna efter redovisningen av texten för att se om redovisningen hade varit bra och att kompisarna hade lyssnat.  Vi gick in på http://www.svenska-djur.se  efter varje redovisning, där vi kunde läsa upp lite mer fakta, titta på fler bilder, lyssna på djurens läte och även se korta små filmer.

Slutresultatet av arbetet blev en bok om vanliga däggdjur i den svenska skogen. Vi kommer att visa den så andra också kan läsa i den.

 

Ur centralt innehåll biologi åk.4-6 Lgr11: Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

,Ur syftestexten i Lgr11: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

BILD- teckning, målning och collage

Under arbetet med SKOGEN, ett temaarbete i flera ämnen då vi lärde oss en massa fakta om skogen, skapade vi skogar på lite olika sätt.

Då vi tränade på att teckna bilder tecknade eleverna en skog, och använde då teknikerna  mörkt och ljust, och  stort och litet för att skapa djup i bilden.

Därefter användes färger också för att skapa en stämningsfull skog som man gärna vill gå in i.

Då vi lärde oss om olika typer av skogar och hur det ser ut i skogen olika årstider, skapades collage av bilder.

Vi samtalade om bilderna, eleverna fick berätta om hur de tänkt och vad de lärt sig. Sedan hängde vi upp bilderna i korridoren, så fler kan begrunda dem, och eleverna kan få känna sig stolta över sina arbeten.


Vad säger läroplanen?

Ur Lgr11 (läroplanens syftestext i bild)

Syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Ur Centralt innehåll i bild åk.4-6

Bildframställning

  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Redskap för bildframställning

  • Verktyg för teckning och måleri…..

 

Terminsslut-vad gör man då?

 

Information till föräldrarna till jul 4D

Den här informationen eller julhälsningen skickade jag med eleverna hem vid höstterminens slut, men alla elever var inte närvarande då så därför lägger jag ut den här.

Här är också några bilder från vårt klassrum och elever i arbete. De sista dagarna jobbades det mycket med blandade övningar och arbeten som skulle bli klara, städa bänkarna och redovisningar.

För eleverna är det viktigt att se och ta ansvar för sitt eget lärande, att förstå vikten av att visa för sig själv och även för andra att göra färdigt uppgifter som utvecklar lärandet och att stärka sitt självförtroende med att bevisa för sig själv att: -”Det här har jag klarat! Att dessutom förstå att vi är en klass med olika elever som kan mycket på olika sätt, det är en insikt man har med sig hela livet.

Som lärare blir man stolt över sina elever då man ser detta, att få vara delaktig i denna nyfikenhet och vilja att delta, att samarbeta, att göra det som krävs av en och att vilja vara tillsammans och göra sitt bästa.

 

 

Programmering – microbit

Klassen har varit på MakerSpace igen. Denna gången fick vi prova micro:bit.

https://makecode.microbit.org/

Då vi är på MakerSpace får vi alltid repetition på det vi gjorde förra gången, instruktioner och inspiration om det nya vi ska lära oss av Johan Klavins.

Allt som har med programmering att göra behövs kunskaper i både matematik, teknik, fysik och svenska….Man tränar flera av de många förmågorna som ingår i läroplanens kunskapskrav t.ex. problemlösningsförmåga, analysförmåga, begreppsförmåga och den kommunikativa förmågan.

 

Aktion julklappen 2017

Vi har i år igen samlat in julklappar till Aktion julklappen här på Lindblomskolan. Det är både lärare och elever som kommit med paket. I klassen gjorde vi också så att eleverna tog med sig några saker var som vi la ihop till paket. Varje paket ska innehålla bestämda saker för att det ska bli rättvist då barnen får julklapparna. De delas ut i skolor eller på barnhem till barn i Moldavien, Rumänien och Ukraina. I de här länderna bor många barn som är fattiga och som aldrig annars får julklappar.

Lindblomskolan skänkte 50 julklappar. Bra, men nästa år hoppas jag på fler, för jag vet hur glada dessa barn blir som inte får några paket alls annars.

Aktion julklappen 2017 Lindblom Här är listan på vad varje julpaket innehåller, vilket man kan tänka på att inhandla i god tid vid tillfällen då det är rea eller man är i en affär där det säljs billigt. Då kan man få ihop många paket till nästa år.

http://www.aktionjulklappen.se/ 

https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/aktion-julklappen-skola-forening/

På den här sidan kan man läsa om Läkarmissionens aktion julklappen och om olika uppdrag de bedriver i världen.

 

Här bloggar Lind med elever om lärande