Väder och klimat och Karusellen

Vi har jobbat med ett stort och viktigt arbetsområde i biologin som handlar om väder och klimat. Det har vi gjort på olika sätt genom att läsa in fakta i vår lärobok som heter Koll på NO, resonerat om kunskaperna, svarat på frågor, gjort frågor som vi använt till frågesport, lyssnat och sett på flera bra och lärorika filmer genom AV-media för att lära oss mer.

För att repetera gjorde vi den s.k. KARUSELLEN som man kan variera på olika sätt. Den finns på  https://kooperativt.com  där man kan hitta många bra samarbetsmodeller.

Vi gjorde så här: Jag delade upp eleverna i fyra grupper, varje grupp fick en tuschpenna i olika färger så det blev en blå, en grön, en röd och en svart grupp. Jag hade lagt fram blädderblocks-papper på fyra ställen i klassrummet och vid varje ställe fanns dessa skyltar där det stod att de skulle skriva så mycket de kunde om VÄXTHUSEFFEKTEN, KLIMATZONER i EUROPA,  VINDAR och om VAD SOM PÅVERKAR KLIMATET.

Grupperna fick ca 10 minuter på sig att skriva vid varje station och  jag sa till då de skulle byta. Det resulterade i en hel del fakta, pappren fylldes (tyvärr hittade jag inte bilderna på detta) och allt lästes upp av grupperna. Det föll sig så att grupperna läste upp det skrivna från det pappret de senast skrev på. Så det innebar att det var lite svårt ibland att se vad det stod på grund av tidspressen. Men det funkade och alla fick lyssna på vad alla kommit ihåg så det blev en ordentlig repetition.

Som avslutning hade vi en utvärdering för att det var viktigt för mig att höra vad vi kan göra bättre till nästa gång, och om eleverna tyckte om att repetera i form av att samarbeta på det här sättet.

UTVÄRDERINGEN:

 • Man fick träna på att tänka snabbt.
 • Se vad man kommer ihåg.
 • Man blev pigg
 • Det var roligt.
 • Bra att jobba i grupp och att samarbeta.
 • Man fick kommunicera med varandra, hjälpa varandra.
 • Man lärde sig.
 • Kul då det blev lite tävling.
 • Det tog längre tid än att repetera mer vanligt, men roligare.

Teknik-framtidens mobil

Den är ju verkligen fantastisk på många sätt! Ja, det gäller förstås mobiltelefonen.

Då vi tränade på den argumenterande texttypen debatterade vi just om mobiltelefonens vara eller icke vara på lektionerna. Det blev  intressanta diskussioner och flertal vettiga och kloka argument både för och emot.

Den här lektionen handlade om framtidens mobil med inspiration från Teknikspanarnas lektionsmateriel.

 1. Vi började med att resonera om vad vi har mobilen till, om fördelar och nackdelar med användandet, hur vi använder den och vilka finesser som finns att tillgå.
 2. Vi diskuterade utifrån Teknikspanarnas modell gällande tekniska produkter

Den första delen i modellen är att tänka till om vilka behov vi människor har som mobiltelefonen kan hjälpa oss med. Nu uppfyller den redan flera behov såsom att ha koll på tiden, att kunna snabbt ringa, att veta var vi befinner oss, att få snabb information om vädret och om allt vi vill och behöver veta m.m. Så här blev uppgiften: Vilka behov kan mobiltelefonen uppfylla i framtiden?

Nästa del handlar om funktion, alltså om hur den ska fungera tekniskt. Uppgiften blev: Hur kan tekniken utvecklas på mobiltelefonen?

Den tredje delen handlar om mobilens nya design. Då blev uppgiften: Hur vill vi att framtidens mobil ska se ut?

Den fjärde delen i modellen är nog den knepigaste, om hur produktionen ska gå till, vilket företag kan tänkas producera den nya mobilen, hur mycket får det kosta o.s.v. Uppgiften:  Hur ska produktionen av mobilen fungera?

Till sist ska det ske en försäljning av mobilen, och då måste det diskuteras om ur det ska gå till. Här blev uppgiften på följande sätt: Hur ska marknadsföring och försäljning av mobilen gå till?

 • Sen var det dags för var och en att fundera och tänka till och skriva ner sina egna idéer. (Enskilt jobb)
 • Efter det fick de visa sina förslag för varandra och  diskutera och utveckla varandras idéer. (Parjobb)
 • Till sist redovisades förslagen inför alla i klassen. (Alla gemensamt)

Det kan vara svårt att läsa anteckningarna, men det viktigaste i det här jobbet var att fundera över mobilens användande nu och i framtiden, och hur långt tekniken kan gå. Diskussionerna blev intressanta och det framkom seriösa förslag som var till nytta för människor med hörselskada och bättre skydd på telefonen då den t.ex. tappas. Ett förslag var att mobilen kunde vikas ihop och bli mindre för att kunna ha i fickan,  och bli större då man behövde läsa på den. Ett annat förslag var att kunna befalla mobilen att sjunga och att prata coolt.

Ja, det ena förslaget efter det andra framkom under tiden. det är så nya och bra idéer kommer fram och utvecklas.

 

 

 

 

Teknik – MakerSpace – robotar

De här bilderna tog jag senast vi var på Maker Space, det var fortsatt programmering på datorerna och det roligaste var förstås de här underbara robotarna.

Jag hoppas nu att mina ”gamla” elever kommer att få möjlighet och själva ta initiativet till att fortsätta sitt lärande på MakerSpace, en fantastisk tillgång som finns i Hultsfred med duktig personal.

Min bestämda förhoppning är att kunna ta med mig mina nya elever till MakerSpace för att utveckla lärandet om programmering och att få lära känna robotarna förstås. Längtar!

Teknikdag

Hela årskurs 6 har haft en teknikdag. Eleverna var förstås i blandade grupper, det är både lärorikt och kul att få jobba med de andra eleverna som inte går i samma klass.

Syftet med dagen var att få öva på att konstruera för att testa både hållbarhet och rörelse och kraft.

Kunskapskraven eleverna jobbade mot är:

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Vi hade olika stationer med utmaningar vilka vi hittat på lektion.se: Nio utmaningar Tema teknik
Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund – www.lektion.se

Utmaning 1 •  Bygg ett musikinstrument på vilket gruppen kan framföra första stycket i ”Gubben Noa”. Här hade eleverna tillgång till tomflaskor och vatten. 

Utmaning 2 •  Bygg en ”bro” mellan de två stolarna som håller för 0,5 kg belastning mitt på. Endast spaghetti, papper och tejp får användas.

Utmaning 3 •  Använd ett A4-papper och bygg ett så högt torn du kan. Endast papper, sax och tejp får användas.

Utmaning 4 •  Konstruera två pappersflygplan som flyger från startlinjen och träffar öppningen. För att flygningen ska vara godkänt ska två olika plan träffa öppningen vars 2 gånger i följd!

Utmaning 5 •  Konstruera en katapult som kan skjuta iväg bollen. Bollen ska träffa inom markeringen. Endast givet material får användas! ( träbitar, linjal, gummiband, sked, boll)

 

Här jobbade alla febrilt med att konstruera en katapult.

Utmaning 6 • Flytta vattnet från ena hinken till den andra med hjälp av muggarna.   Poängavdrag för spillt vatten!

Utmaning 7 •  Bygg en kulbana av plastslangen (2”) •  Kulan ska passera ”från start till mål” på exakt 15 sekunder •  Anpassa lutningen så tiden blir så exakt som möjligt! (genomskinlig slang, tejp, tidtagare)

Vid alla stationerna dokumenterade eleverna i sina uppdragshäften i form av en skiss, en beskrivning på hur de gått tillväga och om deras lösning av uppdraget.

Eleverna jobbade entusiastiskt och provade sig fram på konstruktiva och påhittiga sätt. Det är många elever som verkligen gillar att jobba med konstruktion och att få möjlighet att tänka själv och tillsammans med andra. En del elever kan tycka att det känns jobbigt och kan vara lite rädda för att inte klara utmaningarna, men då har vi lärare en mycket viktig roll att stödja och uppmuntra. Viktigt är också att ofta träna på att samarbeta, så eleverna vet att alla i en grupp ska komma till tals. Det finns många exempel på samarbetsstrukturer på kooperativt.com 

Hela skolans avslutning på Värdegrundsveckan

Efter att alla klasser haft sina värdegrundsdagar var det dags för en gemensam avslutning. Naturligtvis var det inte slut på vår gemenskap och vänskap, tvärtom!

Hela skolans elever och personal samlades på skolgården för att sjunga de sånger vi övat på, och för att visa upp alla de fina vänskapsarmbanden alla hade på sig.

Sedan hade alla med sig såpbubblor ut och på givet tecken från utepedagogerna blåste alla såpbubblor för hela slanten. Det symboliserade gemenskap och vänskap. Kul och trevligt att blåsa tillsammans, hela skolgården fylldes av såpbubblor. Häftigt!

Sexornas egen ”Värdegrundsdag”

Jag har i ett annat inlägg berättat om hur vi alla tillsammans startade upp Lindblomsskolans värdegrundsarbete, och det vi gjorde då var att resonera om skolans sociala mål och pyntade hela skolgården med färgglada vänskapsband som knöts fast på träden, bänkar och annat.

Sedan har de olika årskurserna och verksamheterna haft var sin egen värdegrundsdag med olika aktiviteter.

Eleverna i årskurs 6 på Lindblomskolan har tillsammans med sina lärare och utepedagoger genomfört sin s.k. VÄRDEGRUNDSDAG. Syftet med dagen var att uppmärksamma vår värdegrund som vi hela tiden jobbar mot, så att alla elever och all personal ska trivas och må bra tillsammans i skolan.

Alla 80 eleverna i sexan blev blandade i grupper och gick runt på olika stationer med olika aktiviteter.

Hur är vi mot varandra på sociala medier?

Innan grupperna gick ut på de olika stationerna började vi dagen med att samlas för att lyssna på Johan Klavins, vår IT-pedagog, som berättade om nätet på gott och ont. Han var tydlig med att vi ska lära oss hur det fungerar, vad som kan hända med vad vi skriver på nätet och med bilder som läggs ut. Om vi inte tänker oss för kan det lätt uppstå mobbning och trakasserier på nätet. Det var mycket lärorikt och tänkvärt!

Vänskapsband

Vår lärare i textilslöjd, Ann, hade hand om aktiviteten att skapa vänskapsband. Varenda elev och vuxen gjorde var sitt armband med fina pärlor som ska bäras då vi har avslutningen på vår värdegrundsvecka.

Vänskapshjärtan

Färgglada vänskapshjärtan tillverkades hos Uffe som är vår andra slöjdlärare, en fin symbol för vänskap.

Dilemman

På den här stationen tittade vi Hanna och jag Eva på en plansch om mobbning och om nätmobbning, och diskuterade om vad mobbning kan innebära och om vilka olika sätt vi tillsammans kan uppmärksamma detta och se lösningar. Ingen ska behöva vara mobbad

!

Sedan hade vi kort med olika dilemman eller påståenden som vi diskuterade. Det kunde handla om hur en riktig vän bör vara eller inte vara, vad man gör om man ser någon som blir retat m.m. Så bra diskussioner det blev och så förståndiga och kloka människor vi har i årskurs 6!

Filmer

Här tittade eleverna på två korta filmer som handlar om vänskap och mobbning, som sedan diskuterades. Det är mycket viktigt att prata i mindre grupper om detta, eftersom det då blir lättare för alla att delta i samtalen.

Sånger

Det finns flera låtar som handlar om gemenskap, kärlek och vänskap bl.a. We are the world som tränades för att kunna vara med och sjunga på skolgården då vi kommer att ha den gemensamma avslutningen av ”Värdegrundsarbetet”.

 

 

Information om de nationella proven i matematik

I vecka 14 har alla sexor i Sverige nationella prov i matematik, spännande!

För väldigt många elever är det pirrigt, och det är naturligt och egentligen ett bra tecken på att man bryr sig om proven och försöker då göra sitt bästa. För en del är det väldigt nervöst, så att det faktiskt gör ont i magen.

Proven är förstås viktiga, men de är bara en del av lärarens bedömning av ämnet. Allt arbete som eleverna lagt ner på mattelektionerna och de kunskaper de visar på olika sätt väger allra tyngst.

Vi har tränat och repeterat en hel del inför proven, mest för att eleverna ska känna sig förberedda. Här nedan kan ni se ett repetitionshäfte med viktiga mattekunskaper att träna på.

Ma Vanliga_och_viktiga_ord_i_matematik

Värdegrundsarbete på Lindblomskolan

En del av vårt gemensamma värdegrundsarbete på Lindblomskolan började i fredags den 31/3 Det första vi gjorde i klasserna var att vi delgav eleverna den pedagogiska planeringen vi har på skolan som handlar om värdegrunden. Vi pratade särskilt om vikten av att vi alla har lika värde och rätten att få vara olika.

Efter en stund gick vi ut på skolgården med två färgglada band var för att knyta fast dem i björkgrenar som fanns uppsatta på skolgården. Det blev en symbol för hur olika vi kan vara men ändå lika.

Den här bilden togs av en reporter från Vimmerbytidningen.

På måndag den 10 april kommer sexorna att ha en heldag med olika aktiviteter som bidrar till att stärka banden mellan eleverna och få större förståelse för varandras olikheter.

Då samarbetar eleverna i blandade grupper från de fyra olika klasserna tillsammans med lärarna i sexan, utepedagogerna och slöjdlärarna. Det här gör alla årskurser men har olika dagar.

Det känns viktigt så vi återkommer och berättar mer om vad vi kommer att göra.

Vi rockade sockorna

I förra veckan rockade klassen sockorna, och vi samtalade om varför och vikten av att acceptera varandras olikheter.

Varför gör vi det här? Jo, för att uppmärksamma och prata om att alla människor har rätt att vara olika.

VARFÖR ROCKAR VI SOCKARNA?

 

Den 21 mars är det Internationella Downs syndromdagen.

Varför man valt just det här datumet är enkel: Personer med Downs syndrom har i nästan alla fall tre exemplar av kromosom nummer 21.

Och för att lyfta dagen lite ytterligare har initiativet rocka sockorna skapats – ett lätt och lekfullt sätt att hylla våra olikheter.

– Rocka sockorna står för att vi alla är olika som individer, men har samma rättigheter och värde, säger Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen.

LÄS OCKSÅ: BILDSPECIAL: I dag rockar vi sockorna

Svenska downföreningen: Därför rockar vi sockorna

Initiativet kommer från början från USA. I Sverige har vi rockat sockor i flera år, men absolut mest uppmärksamhet fick dagen 2015 – allt tack vare en 10-åring från Vimmerby.

Då leddes nämligen uppropet av Nathea Anemyr vars storasyster Noelle har Downs syndrom. Hennes Facebookpost fick ett enormt gensvar och efter det har succén fortsatt. Nathea belönades senare med ett hederspris från Svenska Downföreningen med följande motivering:

”Med sitt personliga engagemang sprider hon budskapet om allas lika värde och att olika är bra. Vårt samhälle behöver fler som Nathea”.

Nathea har fortsatt sitt engagemang. I år har hon bland annat spelat in en musikvideo som du kan se i videon ovan.
I skrivande stund har cirka 11 000 personer meddelat att de ska delta i det officiella eventet ”Rocka sockorna den 21 mars 2017” på Facebook.

Så här rockar du dina sockor

Här följer en onödigt komplicerad bruksanvisning till hur du också rockar sockorna:

1. Plocka fram ett par strumpor ur garderoben. Gärna med något lattjo mönster.

2. Leta fram ett par till.

3. Välj en av varje och dra på fötterna.

4. Dela en bild på ditt omaka par på sociala medier under hashtag #rockasockorna

Källa:  www.expressen.se

 

 

Livets utveckling

Ett mycket spännande och intressant område att jobba med, är det som handlar om livets utveckling.

Vi började med att var och en fick tänka en stund för sig själv om vad de redan kunde och vad de tänkte på om livets utveckling.

Därefter berättade de för varandra med sin bänkkamrat.

Vi samlade sedan deras tankar på tavlan i form av en tankekarta, och vi resonera om detta. Vi fick då höra väldigt mycket fakta av en elev i klassen som är intresserad och läst en hel del. Intressant! Vi insåg att det fanns väldigt mycket mer att ta reda på.

Jag gick igenom den pedagogiska planeringen med syfte, mål och bedömningssätt. Innan jag gav mina förslag på undervisningssätt fick eleverna föreslå hur de kan jobba för att lära sig och nå fram till de uppsatta målen.

PP Livets utveckling 2

Elevernas förslag  var att läsa i vår lärobok ”Koll på NO” eftersom där finns ett kapitel som handlar om det, och att ta reda på mer på nätet, se filmer för att sedan skriva om det i grupper. Vi enades om att göra så, och det blev också bestämt att vi delade upp fakta områden att samla och bearbeta fakta om, jobba två och två och presentera fakta i en powerpointpresentation för varandra. Lärparen blev alltså experter på sitt område så redovisningen blev väldigt viktig eftersom de skulle lära sina klasskamrater vad de lärt sig.

De olika avsnitten med fakta blev följande:

Tiden på jorden

Livet i havet

Fiskarnas tid

Livet uppe på land

Djuren erövrar land

Däggdjuren blir vanligare

Charles Darwin

Under arbetets gång har de här begreppen dykt upp. De flesta av dem under elevernas redovisningar, i filmerna vi sett och i texterna. Det allra viktigaste begreppet är att förstå fotosyntesen som vi ofta återkommer till.

Jag skrev en arbetsgång till eleverna som kan öppnas här nedan:

Livets utveckling arbetsgång

Så det blev tydliga och seriösa redovisningar med förberedda frågor som ställdes till kamraterna för att kolla om de lyssnat och framförallt för att checka av att de hade informerat väl.

Efter varje redovisning hade vi kamratbedömning i form av ”Two stars and a wish” med en typ av mall vad kamraterna speciellt skulle tänka på att bedöma.

Vi har tittat på filmer bl.a. en serie om livets utveckling som heter Livets historia del1: Det första livet, del2: Livet genom tiderna, del3: Evolution från AVMedia.

Arbetsområdet är inte avslutat ännu, det återstår en redovisning av Charles Darwin, ett par filmer till, om djurrikets stamträd, repetition, diagnos och en utvärdering. Det är ett spännande område, lite svårt att avsluta men vi kommer att jobba i biologin med ett arbetsområde som handlar om ”Anpassningar i naturen”, vilket blir en passande fortsättning, tycker jag.

Här är några av frågorna som ska kunna besvaras efter arbetsområdet. Jag tyckte att det behövdes en slags repetition, och vi började med att läsa och resonera tillsammans omkring de sidor i vår lärobok som de jobbat med i grupperna. Syftet var att jag skulle försäkra mig om att eleverna hade tillägnat sig det de behövde för att vara redo för ett test och visa både sig själva och mig så jag kan bedöma dem rättvist.

Efter några dagar:

Vi är inte riktigt färdiga ännu för ett test , eftersom det beslutades att vi skulle göra vår redovisning ytterligare en gång, och det blev för en klass i årskurs 3, Lina Stenbäcks klass. Så vi repeterade och gick igenom och kollade upp att allt var okej och att kunskaperna var uppdaterade. Sagt och gjort, de yngre eleverna kom till oss för att lyssna på redovisningarna, de lyssnade fint och kunde svara på de flesta av frågorna som mina elever ställde. Härligt!

Nästa vecka blir testet så får vi se hur mycket eleverna har uppnått målen.

Vi kommer därefter att resonera om vad som har fungerat bra med arbetsområdet.

Här bloggar Lind med elever om lärande