BILD- teckning, målning och collage

Under arbetet med SKOGEN, ett temaarbete i flera ämnen då vi lärde oss en massa fakta om skogen, skapade vi skogar på lite olika sätt.

Då vi tränade på att teckna bilder tecknade eleverna en skog, och använde då teknikerna  mörkt och ljust, och  stort och litet för att skapa djup i bilden.

Därefter användes färger också för att skapa en stämningsfull skog som man gärna vill gå in i.

Då vi lärde oss om olika typer av skogar och hur det ser ut i skogen olika årstider, skapades collage av bilder.

Vi samtalade om bilderna, eleverna fick berätta om hur de tänkt och vad de lärt sig. Sedan hängde vi upp bilderna i korridoren, så fler kan begrunda dem, och eleverna kan få känna sig stolta över sina arbeten.


Vad säger läroplanen?

Ur Lgr11 (läroplanens syftestext i bild)

Syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Ur Centralt innehåll i bild åk.4-6

Bildframställning

  • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Redskap för bildframställning

  • Verktyg för teckning och måleri…..

 

Terminsslut-vad gör man då?

 

Information till föräldrarna till jul 4D

Den här informationen eller julhälsningen skickade jag med eleverna hem vid höstterminens slut, men alla elever var inte närvarande då så därför lägger jag ut den här.

Här är också några bilder från vårt klassrum och elever i arbete. De sista dagarna jobbades det mycket med blandade övningar och arbeten som skulle bli klara, städa bänkarna och redovisningar.

För eleverna är det viktigt att se och ta ansvar för sitt eget lärande, att förstå vikten av att visa för sig själv och även för andra att göra färdigt uppgifter som utvecklar lärandet och att stärka sitt självförtroende med att bevisa för sig själv att: -”Det här har jag klarat! Att dessutom förstå att vi är en klass med olika elever som kan mycket på olika sätt, det är en insikt man har med sig hela livet.

Som lärare blir man stolt över sina elever då man ser detta, att få vara delaktig i denna nyfikenhet och vilja att delta, att samarbeta, att göra det som krävs av en och att vilja vara tillsammans och göra sitt bästa.

 

 

Programmering – microbit

Klassen har varit på MakerSpace igen. Denna gången fick vi prova micro:bit.

https://makecode.microbit.org/

Då vi är på MakerSpace får vi alltid repetition på det vi gjorde förra gången, instruktioner och inspiration om det nya vi ska lära oss av Johan Klavins.

Allt som har med programmering att göra behövs kunskaper i både matematik, teknik, fysik och svenska….Man tränar flera av de många förmågorna som ingår i läroplanens kunskapskrav t.ex. problemlösningsförmåga, analysförmåga, begreppsförmåga och den kommunikativa förmågan.

 

Aktion julklappen 2017

Vi har i år igen samlat in julklappar till Aktion julklappen här på Lindblomskolan. Det är både lärare och elever som kommit med paket. I klassen gjorde vi också så att eleverna tog med sig några saker var som vi la ihop till paket. Varje paket ska innehålla bestämda saker för att det ska bli rättvist då barnen får julklapparna. De delas ut i skolor eller på barnhem till barn i Moldavien, Rumänien och Ukraina. I de här länderna bor många barn som är fattiga och som aldrig annars får julklappar.

Lindblomskolan skänkte 50 julklappar. Bra, men nästa år hoppas jag på fler, för jag vet hur glada dessa barn blir som inte får några paket alls annars.

Aktion julklappen 2017 Lindblom Här är listan på vad varje julpaket innehåller, vilket man kan tänka på att inhandla i god tid vid tillfällen då det är rea eller man är i en affär där det säljs billigt. Då kan man få ihop många paket till nästa år.

http://www.aktionjulklappen.se/ 

https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/aktion-julklappen-skola-forening/

På den här sidan kan man läsa om Läkarmissionens aktion julklappen och om olika uppdrag de bedriver i världen.

 

Ozobots-färgprogrammerade små robotar

Vi har varit på det fantastiska MakerSpace igen. Den här gången har vi fått lära oss om många saker det finns som är programmerade med sensorer t.ex. bilar som signalerar då föraren kört över mittlinjen.

Vi fick prova de små söta Ozobots-robotarna vilka är programmerade att göra olika saker enligt olika färgkombinationer. De kan gå rakt fram, svänga till höger eller vänster, snurra runt och ”hoppa” över mm.

Att få den här möjligheten att komma till MakerSpace  är otroligt intressant, kul och lärorikt. Att få undervisning av Johan Klavins som kan det här är viktigt. Att se eleverna utveckla kunskaper i programmering är både roligt och nödvändigt, eftersom det blir kunskapskrav i att kunna programmera och som ska bedömas.

Det inspirerar till att lära sig mer matematik och teknik, tränar koncentrationsförmågan, tankeförmågan och samarbetsförmågan.

Läsdag

Att ha en läsdag är populärt! En fredag var lämplig, tyckte vi, så eleverna tog med sig kudde och fika. Böcker hade vi lånat på biblioteket så vi visste att alla hade en egen vald bok att läsa i.

Vi hade planerat dagen som kan ses nedan:

LÄSDAG 2017

I programmet står inget om att det ingick fika, men jag kan berätta att då det var dags att läsa i egen vald bok, efter att jag läst högt, så fikades det. Jenilie och Mani bjöd på kakor som de själva bakat till oss och sen hade var och en med sig eget. Vi hade dagen före pratat om onyttigheten i att äta bullar och kakor men bara det inte blir alltför ofta är det ingen fara, kom vi fram till. Det blir ju så mysigt att sitta mjukt på sin kudde och fika, så det är det värt.


Högläsningsboken jag läser ur är Maj Bylocks serie om Petite från Frankerriket som blev bortrövad av vikingar från Norden och blev flickan Åsa. Jag läser den tredje boken för eleverna nu.

Borgen i fjärran (pocket)

 

”Blek om kinderna såg Åsa på svärdet. Den röda stenen flammade och gnistrade i solen. Torfinn höjde svärdet mot skyn och ropade till Starke:- Det gyllene svärdets gåta har du berättat för mig. Men …

Vilken gåta gömmer det gyllene svärdet? Och när ska någon få veta Åsas hemlighet? Ingen vet ännu att hon är Petite från frankernas land. Och vad händer när hon träffar Torfinn, pojken med ögon blåare än hav och himmel?

En spännande historia som utspelar sig på viktingatiden. Det gyllne svärdet är den andra delen i Maj Bylocks klassiska drakskeppstrilogi. Första delen, Drakskeppet finns också utgiven av En bok för alla.

Maj Bylock är en av våra flitigaste och mest lästa barn- och ungdomsboksförfattare, huvudsakligen av böcker med historisk anknytning. Förutom sin egen stora produktion har hon under många år återberättat en rad klassiker i serien Äventyrsklassiker.”

Källa: https://www.bokus.com/bok/9789172217614/borgen-i-fjarran/


Bokprat

Ebba bokpratade om en bok hon läst, en bok som hon fått på biblioteket då hon och Stina var där på höstlovet för att lyssna på och träffa författaren till boken. Författaren heter Katarina Genar och boken ”Röda spår”. Ebba sa att den var spännande med mystik och att det hände mycket. Hon tyckte att kamraterna skulle läsa den.


Efter det läste jag ett kapitel ur boken ”Kompassresan” en bok som handlar om en spännande och lärorik historia genom Sveriges landskap. Sedan lästa eleverna andra kapitlet högt för varandra i smågrupper och pratade om vad de läst.

 

Varför har vi en läsdag?

Syftet är främst att:

  • stimulera till läsning, att det blir en anledning att hitta en bok att läsa i eftersom alla i klassen läser, fikar och har det mysigt.
  • eleverna vill lyssna på kamraterna som tipsar om bra böcker, och kanske blir sugen på att läsa den boken.
  • upptäcka att det finns många olika sorts böcker att läsa, någon bok som kan passa särskilt bra.
  • ge eleverna möjligheter att läsa tillsammans.
  • eleverna kan få samtala om böckerna de läser i.
  •  uppnå bättre läsförståelse
  • nå högre måluppfyllelse.

Ur läroplanen i ämnet svenska:

Syfte: Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Pp läsförståelse  

Den här pedagogiska planeringen handlar om att utveckla elevernas läsförståelse har vi läst tillsammans och resonerat om hur arbetet kring läsning kan gå till för att nå målet att bli bättre läsare. Den här pedagogiska planeringen som handlar om att utveckla elevernas läsförståelse har vi läst tillsammans och resonerat om hur arbetet kring läsning kan gå till för att nå målet att bli bättre läsare.

Läsmys

Vi följer ett träd

Klassen har vid ett flertal tillfällen gått upp till skogsdungen och dammen vid Hagadal för att lära oss mer om träd. Vi har ett speciellt utvalt träd som vi besöker regelbundet i syfta att följa trädets olika liv under de olika årstiderna. Det är en stor björk som står intill dammen.

Så här såg ”vår” björk ut i början av september.

Här var vi hos trädet i slutet av september.

Nu var det oktober då löven gulnat.

I november fanns inte många löv kvar, de låg på marken. Där förmultnar så småningom löven och blir till ny jord med hjälp av nedbrytarna och ny näring till björken.

Då snön kommer ska vi besöka vår björk igen. Naturligtvis ska vi fortsätta att följa vårt träd till våren och så länge vi i klassen går tillsammans.

Fakta om björkar:

I Sverige växer tre arter björk – vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk. Det är i regel de två första man tänker på när man på svenska talar om ”björk”.
Den i Skandinavien vanligaste björken heter vårtbjörk, och den kom invandrande söderifrån. Från den har varianten ornäsbjörken uppstått.
Björken med den vitaste stammen heter glasbjörk, och kom invandrad norrifrån. Från den har varianter som fjällbjörk utvecklats, utan att anses som egen art.
Dvärgbjörken  är en av de längs polarcirkeln mest nordliga trädformerna på jorden.
Alla de tre svenska björkarterna (dvärgbjörk, glasbjörk och vårtbjörk) kan korsa sig med varandra.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Björkar

Vår björk är en vårtbjörk.

 

 

 

 

 

 

Programmera robotar

Spännande att få lära sig att programmera robotar! Det gällde verkligen att tänka i många led för att få roboten att gå den väg som eleverna ville den skulle gå.

Eleverna tränade på att samarbeta då de fick prova att programmera robotarna. Det gick bra och de lärde sig väldigt snabbt och mycket tack vare Johan Klavins tydliga genomgångar.

Efter att eleverna fått jobba med robotarna var det samling med sammanfattning, repetition och en koll på lärandet.

Eftersom programmering ingår i läroplanen i matematik och teknik och kommer att träda i kraft 2018 tränar vi för fullt. Det gör vi genom att besöka MakerSpace på gymnasiet regelbundet och får undervisning av Johan som kan det här.

Den här gången fortsatte eleverna med programmeringen genom att gå in i code.org med sitt lösenord och  fortsätt där de slutade förra gången de jobbade där. Det blir större utmaningar hela tiden. Det märks tydligt hur viktigt det är med matematikkunskaper t.ex. geometrin med vinklar.

 

Vi lär oss att programmera

Klassen  har börjat att lära sig att programmera genom att besöka MakerSpace som är ett fantastiskt ställe med rätt utrustning och rätt personal som kan det här med programmering m.m. Johan Klavins lär oss och det här är nu första gången för flertalet i klassen, men vi kommer att komma hit många gånger, dels för att vi gillar det och dels för att det står nu i vår läroplan, bra! Det blir en del av matematiken och tekniken.

På torsdagseftermiddagarna finns det möjligheter för eleverna att gå till MakerSpace för att lära sig mer. Det blir flera som kommer att göra det, det är jag övertygad om. Då finns Arves pappa där, Jonas Hjalmarsson. Toppenbra!

 

Läsning och läslov

Höstlovsveckan har blivit till en läslovsvecka! Jag och många med mig vill att alla våra elever ska ha ett bra lov med en hel del läsning. Då det är lite ruggigt väder ute, vilket det ofta kan vara under höstlovsveckan, är det mysigt att läsa en bra bok. Läsa kan man göra i sin säng, uppkrupen i en skön stol, eller på någon lugn plats.

Passa på att gå till biblioteket i Hultsfred på tisdag 31 oktober mellan 13.30-15.30 och träffa författaren Katarina Genar. Hon delar med sig av sina bästa skrivtips. Katarina har skrivit böckerna Pensionat Vidablicks gåta, Den magiska kappan och Spökflickan.

Det kostar inget, ni får fika och en bok av Katarina! WOW!

Glöm inte heller möjligheten att vinna en godispåse! Du läser en bok, skriver om vad boken handlar om, lämnar in pappret till biblioteket, och sen får du se om du blir en glad vinnare. Bra va! Tävlingen pågår fram till den 1 november.

Så här mysigt såg det ut i klassrummet en dag!

Här bloggar Lind med elever om lärande