Kategoriarkiv: Evahagen

Information gällande Evahagens förskola

Det kommer att genomföras en mögelsporsmätning på förskolan antingen på fredag 12/12 eller måndag 15/12. Mätningarna kommer att ske i stora lekhallen (gamla röda), de två målarrummen, kapprummen på alla avdelningar och pedagogernas personalrum.

På Gula avdelningen utför man även mätningar i allrummet och lekhall.

På Gröna görs mätning även i allrummet.

På Blåa avdelningen blir det mätningar även i lilla lekrummet, vilorummet och vattenlek.

Jag kan även ge er ett leveransdatum av modulen som beräknas bli den 8/1 och slutbesiktning den 4/2 för att sedan kunna flytta in inom en vecka.

Vid eventuella frågor och funderingar hör gärna av er till mig!

 

Information gällande Evahagens förskola

Arvid Lindblad (Miljö- och byggnadsförvaltningen) har samtalat med Mats Schollin-Borg och Göte Nilsson (Sensia Företagshälsovård) framförs att tillståndet i lokalerna kan borda för luftvägsproblematik eller irritation i näsa, ögon och hals.

Det diskuterades även att det inte alltid gäller att det finns några klara samband mellan eventuella åkommor och mögelangrepp och att själva diskussionen om mögel på en arbetsplats eller i offentlig miljö skapar en oro som i flera fall är mer skadlig än själva angreppet. Det är lämpligt att föra en öppen dialog mellan verksamhetsledning, personal och föräldrar.

Arvid har fört en diskussion med Johnny Lorentzen, Docent i miljömedicin vid Karolinska institutet angående kloranisoler i byggnadsmaterial och dess hälsoeffekter.

Kloranisoler luktar väldigt mycket vid låga halter och är en biprodukt som bildas när klorfenoler bryts ner i byggnadsmaterial i samband med fukt. När kloranisolerna släpps ut till omgivande inomhusmiljö finns ingen risk för akuta toxikologiska hälsoeffekter även om lukten kan vara ihärdig och väldigt störande. Man bör åtgärda problemet snarast men man kan nyttja lokalerna under kortare tid inför åtgärd.

Information gällande Evahagens förskola

I förra brevet arbetade jag utifrån förslaget att flytta till Strandskolan, men nu kan jag meddela att det ändrats.

Igår fattade kommunstyrelsen beslutet att vi skyndsamt ska lämna Evahagens förskola. Beslutet innebär att ÖSK ska beställa en modul som ska sättas upp på fastighetens område i nära anslutning till befintlig modul (Juvelen) under en period på två år.

Under tiden ska en projektgrupp tillsättas för att ta fram kalkyler på nybyggnation av Evahagens förskola. I det uppdraget ligger också att ta fram kalkyler för nybyggnation för de förskolor som är konstruerade på samma sätt som Evahagen (Furuängen i Mörlunda, Venhaga i Målilla och Silverslätten i Hultsfred).

I dagsläget är det alltså inte beslutat att nybyggnation ska ske.

Arbetet med modulen är nu igång och alla aktörer arbetar för att modulen ska levereras så snart som möjligt. Modulen kommer att bestå av två förskoleavdelningar, personalrum, matsal och mottagningskök.

Jag har nu även startat en blogg på kommunens hemsida där all fortsatt information också kommer att finnas tillgänglig för att kunna nå ut till er föräldrar, för att hålla er uppdaterade kring er förskola och mitt fortsatta arbete som förskolechef i Hultsfred kommun.

http://blogg.hultsfred.se/forskolechefmarie-sofie/

Jag kommer därför inte att maila ut infon längre då den inte når alla, men självklart kommer den att finnas i pappersform på förskolan.

Jag återkommer med ytterligare information under processens gång.

Vid eventuella frågor och funderingar hör gärna av er till mig!

 

Information gällande Evahagens förskola

Nu kan jag lämna mer uppgifter kring hur vi arbetar vidare kring mögelsporerna. Det har visat sig precis som ÖSK misstänkte att det är golvkonstruktionen som är orsaken till halterna av mögelsporer.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att vi ska lämna in en plan inom två veckor ang. hur vi kommer att hantera frågan. I dagsläget vill nämnden att vi utgår från alternativet Strandskolan som en tillfällig lösning och då att det är avdelningarna Blå och Gröna som flyttas dit.

Det vi har beslutat är att barnen och pedagogerna på Gula kommer att fördelas på Diamanten och Smaragden. Vi återkommer med startdatum och vilken avdelning barnen och pedagogerna kommer att tillhöra.

Jag återkommer med ytterligare information under processens gång.

Vid eventuella frågor och funderingar hör gärna av er till mig!