Information gällande Evahagens förskola

Arvid Lindblad (Miljö- och byggnadsförvaltningen) har samtalat med Mats Schollin-Borg och Göte Nilsson (Sensia Företagshälsovård) framförs att tillståndet i lokalerna kan borda för luftvägsproblematik eller irritation i näsa, ögon och hals.

Det diskuterades även att det inte alltid gäller att det finns några klara samband mellan eventuella åkommor och mögelangrepp och att själva diskussionen om mögel på en arbetsplats eller i offentlig miljö skapar en oro som i flera fall är mer skadlig än själva angreppet. Det är lämpligt att föra en öppen dialog mellan verksamhetsledning, personal och föräldrar.

Arvid har fört en diskussion med Johnny Lorentzen, Docent i miljömedicin vid Karolinska institutet angående kloranisoler i byggnadsmaterial och dess hälsoeffekter.

Kloranisoler luktar väldigt mycket vid låga halter och är en biprodukt som bildas när klorfenoler bryts ner i byggnadsmaterial i samband med fukt. När kloranisolerna släpps ut till omgivande inomhusmiljö finns ingen risk för akuta toxikologiska hälsoeffekter även om lukten kan vara ihärdig och väldigt störande. Man bör åtgärda problemet snarast men man kan nyttja lokalerna under kortare tid inför åtgärd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *