Funderingar kring vårt valresultat

När du har tagit del av resultatet i skolvalet kan du fundera på de här frågorna:

– Vilka partier skulle få vara med i riksdagen?

– Vem/vilka skulle bilda regering utifrån valresultatet?

– Vilka fördelar/nackdelar kan det finnas med den regeringsbildningen, (majoritetsregering, minoritetsregering?)

– Om du utgår från resultatet: vilka frågor kan då ses som de viktigaste för ungdomarna på skolan?

 

Kommentera