Videos

Cirkelmodellen-Beskrivande genren

Cirkelmodellen-den Beskrivande genren

Cirkelmodellen-den Narrativa genren

Sagor- Rödluvan


image
Jag har arbetat med cirkelmodellen med den Narrativa genren och då med sagor. Vi har utgått och gått ingående in på sagan Rödluvan. I detta tema har jag också fått in många språkliga aktiviteter från boken “Stärk språket, stärk lärandet”. Denna bok har vi fått i vår kompetensutveckling på skolan från NC nationellt centrum för svenska som andra språk.  Det är fyra  steg/faser som är i cirkelmodellen som är grundmomenten i detta arbete och i dem finns som är med är följande:

1.Skaffa kunskap: Läsa många sagor tillsammans och individuellt.

Högläsning av Rödluvan.
image

Lägga sekvens  med bilder från Rödluvan. Aktivitet från “Stärk språket, stärk lärandet”
image

image

Gemensam genomgång på tavlan av sagans kännetecken.
Skriver en  tankekarta och samtalar om den.

image

2. Läsa modelltexter:  Analys av text.

Analys 1: Lucktext med ett utdrag från Rödluvan.

Vilka ord fattas?🙀

image

Blommor💐, säng🛏, öron, ögon👁, mun👄,skutt, nafs.

Analys av text 2: Ringa in ord.
Därefter ytterligare en analys av texten. Vi ringar in alla ord som upprepar sig. En färg för varje  ordkategori.

image

3. Skriva gemensamtskriva en saga tillsammans.

Vi skriver en saga tillsammans utifrån 6-rutan. Vi skriver sagan på dator och hjälps åt både med form och innehåll.

Som stöd för att skriva vår saga har vi istället för en 4-ruta, en ruta med 6 rutor. När eleven ska skriva en saga måste hen kunna beskriva huvudpersonen hur den är , egenskaper och ser ut, utseende. Eleven måste veta vad ordet beskriva betyder. Det innebär också förståelse för orden utseende och egenskaper. Detta lär sig eleven genom denna nedanstående övning.

image

Beskriva sagofigurens egenskaper och utseende. Först får vi gå igenom vad orden egenskaper och utseende betyder. Därefter får eleverna arbeta två och två och blir tilldelade var sin sagofigur som de får beskriva deras egenskaper och utseende.

image

4.Skriva individuellt: eleverna skriver egna sagor.

Nu har elever tillräckligt med verktyg i sin verktygslåda för att skriva en saga. De använder sig av 6-rutan där elever får skriva

Inledning:

Beskriva huvudpersonen:

-namn

-med egenskaper och utseende

-ålder

-vad gör personen?

Beskriva miljö

-var är personen

-Hur ser det ut?

-mål, vad vill personen?

Problemvad händer?

-varför händer det?

-känslor

-miljö

Vem är hjälten, den nya personen som plötsligt kommer in?

Lösning: Hur löser det sig?

-vad gör huvudpersonen?

-vad gör den nya personen?

-hur ser det ut?

-hur känns det?

Slut:Hur slutar sagan?

-knyt ihop sagan

-vad gör de nu?