translanguaging, studiehandledning och språkutvecklande arbetssätt

Translanguaging, studiehandledning och språkutvecklande arbetssätt i No- blomman

Vi ämneslärare och studiehandledare tillsammans fortsätter att arbeta med grupper med nyanlända elever med modersmål arabiska i årskurs 1. Nu arbetar vi med blomman både på svenska och arabiska. Vi plockar isär en påsklilja och tittar på vad som finns där inne. Vi upptäcker många delar, den intressantaste är fröen som är inne i pastillen!

 Först sätter vi upp språkliga mål

Innan vi sätter i gång med vårt arbetsområde “blomman” sätter vi upp språkliga mål. De språkliga mål vi sätter upp för vårt arbetsområde som eleverna ska kunna efter avslutat område är: blommans delar, stjälk, kronblad, rot och blad.

Blommans delar

Eleverna får först lägga kort med blommans delar skrivet  ett på varje kort. Orden ska de lägga till rätt bild. Dessutom lägga blomman så det blir en blomma. Därefter får eleverna berätta muntligt på båda språken utifrån frasen blomman har, t.e.x blomman har en stjälk. Det är av stor vikt att eleven får säga på svenska hela meningen blomman har en stjälk, blomman har 2 blad eftersom då lär de sig samtidigt hela meningen, språkets truktur och sedan hur de ska uttrycka det i skrift.  På korten är det skrivet både på arabiska och svenska.

Plocka isär en påsklilja och pollinering

Nu när eleverna vet lite mer om blommans delar kan vi plocka isär en påsklilja. Detta gör vi på mattan. Studiehandledare  tar detta först på arabiska och därefter tar jag på svenska. Vi lägger svenska skrivna ord vid blommans delar stjälk, kronblad och rot. Till slut kommer vi till pistillen. Vi berättar att detta är som en mage där ett barn ligger inuti men här ligger det frö istället.  Men när vi berättar att det är bina som suger nektar samtidigt som de skapar små frön därinne. Det kan de tack vare att det finns ståndare som är flickor och pojkar. Eleverna tycker detta är fantastiskt intressant med pollinering.

Vi börjar med att plocka isär pistillen och där hittar vi fröna.

Eleverna jublar. En kille tar fröen på sin hand och beskådar dem där.

Det muntliga blir till skrift

Nu ska eleverna får skriva ner det de sa i den muntliga övningen med blomman har en stjälk, blomman har en rot osv. Detta får de göra i bläddror.

Skriva gemensam faktatext -cirkelmodellen

Vi samtalar allt det vi har arbetat med genom att vi skriver en gemensam text utifrån rubrikerna i en 4-fältare( förenklad 6- fältare). Rubrikerna är utseende, livscykel och förekomst. Vi skriver under rubriken klassificering blommans delar genom att använda blomman har en stjälk och vi sätter i hop det till en text. Därefter skriver vi om blommans livscykel och få kommer vi in också på pollinering, Till slut skriver vi under förekomst var växer vitsippan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *