Språkutvecklande arbetssätt i SO: 4-ruta om att flytta till en annan världsdel

Tema världen: Vi skriver berättelser om att flytta till olika världsdelar i 4 ruta

Språkliga mål: eleverna ska kunna förstå och använda sig av följande begrepp : flytta, världsdelar, Sydamerika, Nordamerika, Europa, Afrika och Asien.

I årskurs 1 arbetar vi med en mindre grupp med andraspråkselever med världsdelarna och om att flytta till andra världsdelar. Syftet är att de ska lära sig begreppet världsdelar och vad de olika världsdelarna heter men också att lära sig begreppet flytta. Dessutom kunna skriva en betättelse och veta hur en sådan är uppbyggd från början till slut.  Jag modellerar först genom att berätta en betättelse utifrån en färdig 4-ruta om Anna som flyttar från Syrien i Asien för att fly från kriget i Asien till Afrika. Detta blir en berättelse som utgår från många av elevernas riktiga upplevelser eftersom många kommer från Syrien. Många elever har mycket att berätta.

Nu är det dags att i sina lärpar (elevpar som jobbar under en längre tid med olika uppdrag) göra en egen 4 – ruta om någon som flyttar från en världsdel till en annan världsdel. De får först berätta sin berättelse för varandra och sedan för mig och utifrån det kan jag stötta och tydliggöra strukturen och hur de kan utveckla sina berättelser ännu mer. Min 4-ruta blir en mall när de ska skriva ner sin berättelse. Som ett visuellt stöd i deras skrivande har jag klippt ut färdiga världsdelar och huvudpersoner som de välja ut och klistra in i 4-rutan. Först får de klistra in sina huvudperson och namn på den och världsdelarna och utifrån den berätta sin berättelse. Därefter för de skriva en text på datorn utifrån sin 4-ruta. I berättelsen ska de typiska tidsorden för den berättande genren vara med som det var en gång, sedan och till slut. Men också ämnesspecifika orden ska vara med som flytta och världsdelarnas namn. För att tydliggöra det gör jag ytterligare en text med överstrukna tidsord och  utan 4-ruta för att visa att hur de ska skriva sin text.

När eleverna får skriva med begreppen i en text utvecklar det förståelsen för begreppen, då dessa kommer i ett funktionellt  sammanhang.

Med  mycket stöttning, muntligt berättande , visuellt stöd och glädje blev berättelserna utmärkta! 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *