Språkliga aktiviter NC

Narrativa genren

Här visar och skriver präntar jag ner de framgångsrika språkliga aktiviteter som vi gör i NC på Lindblomskolan utifrån boken “Stärk språket stärk lärandet”. Då utifrån mitt nuvarande tema ,den narrativa genren, Rödluvan. De gynnar såklart alla elever, alla elever behöver detta och gynnas , men för Sva-elever ger det en språklig plattform!!!🌟

Aktivitet 2 : Skärmövning-rygg mot rygg

Sitta rygg mot rygg och träna begreppen från Rödluvan som varg, blommor, ekorre,skog, äng, korg och stuga m.m.

image

Ytterligare en språklig aktivitet vi arbetar med inom NC(nationellt centrum) utifrån boken” Stärk språket, stärk lärandet”. Jag fortsätter ta in dessa språkliga aktiviteter i mitt tema Narrativ genren, sagor och då utifrån Rödluvan. Tar ut de viktigaste begreppen som eleverna behöver träna extra på och få förståelse för och gör en skärmövning av dessa begrepp.

Beskrivning av aktivitet:

Den går till så här att eleverna jobbar i par , den ena får ett ordpapper medan den andre får ett bildpapper. De får sitta rygg mot rygg i denna övning. Då den som har ordpappret får beskriva sitt ord med egna ord. Medan den andre får sätta rätt ord vid rätt bild som kamraten beskriver. Dett blir verkligen en väg till det explecita språket!

Svårigheter:

Eleverna har svårt med vad en varg är, de blandar ihop det med räv. Därav är räv med för att de ska kunna särskilja de två begreppen.

Aktivitet 1: Bildsekvens- berätta utifrån visuellt stöd

I min Sva-undervisning arbetar vi med cirkelmodellen med den Narrativa genren, sagor. I detta tema utgår vi från sagan “Rödluvan”.

språk#beskriva#berätta#kommunicera#begrepp#läsförståelse

image

 Beskrivning av aktivitet:

Eleverna får arbeta i par med bildsekvens genom att lägga bilderna från Rödluvan i rätt, kronologisk ordning. Därefter får paren hjälpas åt att berätta sagan utifrån bilderna. Bilderna blir verkligen ett visuellt stöd till deras berättande!!!

image

språk#beskriva#berätta#kommunicera#begrepp#läsförståelse

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.