Språka i matematik!

 Mäta och cm  utifrån berättelsen”Leksaksfabriken” från boken uppdrag Språklyft med matematik.

 En mörk kväll fick Kim Oleksson syn på en liten, liten ministege som kom sakta ner i sitt fönster med några små lappar med hemliga meddelanden fastklistrade! Eleverna fick i uppdrag att bygga denna stege då stegens steg, bredd var 2cm och höjden var 5 cm.

imageimage

Syftet med temat är att eleven ska lära sig vad mäta och centimeter är. Här får eleven en bild av hur långt 2 och 5 cm är. Men också räkna med upprepad addition . Då vi lägger stegen, stickorna på rad som på bilden och räknar med upprepad addition 2+2+2+2+2=10. Likaså med 5cm, lägga till dessa eller bara räkna 5+5=10.

Vi tillverkade stegarna med små trästickor i olika färger med limpistolens hjälp. Barnen fick mäta ut själva och klippa. De blev fina och väldigt söta!

Mål från Lgr 11

Matte: Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

 

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.