Skärmövningar

Skärmövning-rygg mot rygg

Sitta rygg mot rygg och träna begreppen från Rödluvan som varg, blommor, ekorre,skog, äng, korg och stuga m.m.

image

beskriva#begreppsutveckling#explicitspråk

Ytterligare en språklig aktivitet vi arbetar med inom NC(nationellt centrum för svenska som andraspråk) utifrån bokenStärk språket, stärk lärandet“. Jag fortsätter ta in dessa språkliga aktiviteter i mitt tema Narrativ genren, sagor och då utifrån Rödluvan. Tar ut de viktigaste begreppen som eleverna behöver träna extra på och få förståelse för och gör en skärmövning av dessa begrepp. 

Beskrivning av aktivitet:

Den går till så här att eleverna jobbar i par , den ena får ett ordpapper  medan den andre får ett bildpapper. De får sitta rygg mot rygg i denna övning. Då den som har ordpappret får beskriva sitt ord med egna ord. Medan den andre får sätta rätt ord vid rätt bild som kamraten beskriver. Dett blir verkligen en väg till ett explicit språk!

Svårigheter:

Eleverna har svårt med vad en varg är, de blandar ihop det med räv. Därav är räv med för att de ska kunna särskilja de två begreppen.

 

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.