Narrativa genren-sagor

SAGA- RÖDLUVAN

LUCKTEXT-övning från boken “Stärk språket, stärk lärandet”.

image

Lucktext från sagan Rödluvan.  Övning från boken “stärk språket, stärk lärandet”.

Språkliga mål och syfte utifrån Lgr 11:

Eleven ska använda språket för att tänka, kommunicera och lära.

Eleven ska lära sig hur en berättande text är uppbyggd.

Eleven ska lära sig att analysera och urskilja språkliga strukturer.

Vilka ord saknas?

-Men mormor vilka stora…..du har!

-Det är för att ska kunna….dig bättre!

Orden som saknas är öron och höra! 

Vilka ord ska vara i luckorna? Orden hör i hop i dialogen mellan vargen och Rödluvan. Öron, höra, ögon, se, mun, äta. Detta synliggör ett tydliga samband i texten.

Eleverna får arbeta i par och får varsin “Lucktext” för att fundera ut vilka ord som fattas. Därefter får de en riktig text utan luckor för att se om de ord som de har kommit fram till stämmer.

image

Eleverna får fortsätta arbeta i par och får en riktig text utan luckor. De får ringa in ord som upprepar sig. En färg för varje ord. I denna text finns det många ord och meningar som upprepar sig och bildar ett mönster! Strukturen i texten blir tydlig! 

BESKRIVA SAGOFIGURER

EGENSKAPER och UTSEENDE

image

beskriva#uttrycka#explicit språk#begreppsutveckling

Beskriva både sagofigurens utseende och egenskaper! 

För att barnen ska kunna skriva sagor där de ska beskriva huvudpersonen måste de veta vad ordet beskriva betyder.

image

Beskrivning av aktivitet:

Eleverna sitter två och två och beskriver figuren. Beskrivningarna blir många och förståelse för att beskriva infinner sig mer och mer.

 

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.